Hjulinnstilling

Hjulinnstilling er en prosedyre for å forsikre at bilens hjul har en optimal innstilling basert på fabrikantens spesifikasjonerHjulstillingskontroll er et av bilens viktigste servicetiltak.

DINE FORDELER

  • Ved å ha service minst én gang i året uansett om kilometer intervallet er nådd, sørger du for at kjøretøyet er trygt og fungerer godt. Redusert dekkslitasje, bedre drivstofføkonomi og tryggere kjøreforhold - jevnlig hjulinnstillingskontroll sparer deg kostnader da det sikrer trygg og effektiv kjøring.

  • Unngå ujevn dekkslitasje forårsaket av feil hjulstilling. Ujevn slitasje kan merkes ved at bilen trekker til høyre eller venstre når den er i fart. Ubehandlet, kan feilinnstilling medføre problemer med styring og forstilling, da det medfører slitasje på understrellskomponenter. 
  • Det er et tydelig behov for hjulinnstilling når bilen trekker en til en side eller vibrasjoner i rattet ved høyrere hastigheter. 

SERVICEN INKLUDERER

  • Måledata rapport.

  • Dekk kontroll.

  • Besørger riktig dekktrykk.

  • Sjekkliste som forteller om bilens tilstand.