Bilbatteri fra Sønnak

Bilbatteri Start-Stop biler

Det kommer hele tiden nye mekaniske og tekniske løsninger på markedet, dagens biler er  mere komplekse. Batteriet får en mere sentral rolle. Å velge riktig batteri til riktig kjøretøy har blitt viktig for at alt skal fungere som det skal. Start-Stop teknologien ble introdusert for omkring fem år siden, og etter det har bruken økt i rask.

-          Ca 70% av alle biler som  produseres i 2016 har start-stop funksjon.
-          Idag er ca 15% av bilene i den samlede bilparken utstyrt med Start-Stop
-          Vi tror at  Start-Stop bilene vil utgjøre 50% av bilparken i 2020.

Exide Technologies / Sønnak er en av verdens største batteriprodusenter. Kvalitetsbatterier holder lenger og gir bedre ytelse og driftssikkerhet. Vi har utviklingssentre og egne fabrikker over hele verden, der utvikles våre produkter på kontinuerlig basis slik at vi kan være trygge på at Sønnak bilbatteri alltid er av ypperste kvalitet.


Energi fra Vianor

Batteriet får som oftest bare oppmerksomhet når bilen ikke starter. Har du problemer med batteriet, får du profesjonell hjelp hos Vianor. Hos Vianor finner du alle de vanligste bilbatteritypene, og for eksempel med hjelp av batterier av høy kvalitet starter bilen selv når det er riktig kaldt om vinteren. Det er først og fremst bilmodellen som bestemmer hvilken type batteri man skal ha, og pris og kvalitet går vanligvis hånd i hånd.

Bekymringsfritt bilbatteri

Et batteri krever vanligvis ikke mye service og levetiden kan forlenges gjennom å holde det rent, samt kontrollere væskenivået av og til. Et batteri som ikke sitter i bilen skal oppbevares i et tørt og kjølig rom, høyst ved normal romtemperatur. Batteriet må da fullades etter 6 måneder. Et batteri byttes ut ved at man først forsiktig løsner jordingskabelen (negativ pol), og deretter strømkabelen (positiv pol). Før du fortsetter arbeidet kontrollerer du at kablene ikke har kontakt med batteriets poler. Deretter kan du løsne batterifestene og løfte batteriet forsiktig ut. Skulle du likevel få batterivæske på hendene skal dette umiddelbart skylles bort med rikelige mengder vann. Kontroller at det nye batteriet har riktig spenning før du monterer det. Deretter kan du spenne bilbatteriet fast i festene og skru til kablene – først strømkabelen og deretter jordingskabelen. Til slutt startes bilen for å kontrollere at batteriet fungerer som det skal.

Batterier er spesialavfall

Et bilbatteri behøver vann for å fungere. For lavt væskenivå kan bety at det er feil i bilens ladesystem og at batteriet lades for mye. Også skader på batterikassen kan påvirke væskenivået. Når batteriet begynner å fungere dårlig, kontrollerer man først hvor gammelt det er. Batteriets produksjonsår kan være angitt med tre sifre på den negative polen eller på et klistremerke. Et gammelt bilbatteri som tross lading er dårlig må byttes ut med et nytt. Man må huske at et batteri inneholder svovelsyre og er klassifisert som spesialavfall/farlig avfall. Derfor må gamle bilbatterier tas hånd om på riktig måte. Vi i Vianor sørger for at det gamle batteriet ditt tas hånd om på sikkert vis.

Sjekk hvor din nærmeste Vianor-avdeling ligger