Bremser

Bremsenes oppgave er å redusere bilens hastighet. Hvor raskt bilen stanser, avhenger av førerens reaksjonstid og bilens bremsestrekning. Et bremsesystem i god stand er avgjørende for sikkerheten.  

Servicen inkluderer

  • Bremsesystemet og bremsevæsken kontrolleres.