Bremser

Bilens bremser

Det finnes to hovedtyper av bilbremser: Skivebremser og
trommelbremser. Skivebremsene er mer effektive enn trommelbremsene, og de
fleste nye personbiler har derfor skivebremser. Dessuten har alle moderne
bremsesystemer to kretser. Dette innebærer at begge forhjul og et bakhjul er
koplet til en krets, slik at dersom en krets faller ut vil man alltid ha brems
på forhjulene og et bakhjul. Blokkeringsfrie ABS-bremser øker sikkerheten ved
at man beholder bilens styreegenskaper selv ved kraftig nedbremsing.
Et bremsesystem består blant annet av bremsesylinder, bremseskiver, bremsetromler, bremseklosser og bremsebånd.

Også håndbremsen (parkeringsbremsen) er en del av bremsesystemet, og holder bilen på plass når denne står stile. Denne bremsen virker enten på for- eller bakaksel, og er vanligvis en trommelbrems.

Brems i tide!

Bremsenes oppgave er å redusere bilens hastighet, men forutsetningen er naturligvis at bilføreren tråkker ned bremsepedalen i tide. Hvor raskt bilen stanser, avhenger av førerens reaksjonstid og bilens bremsestrekning. Når bilens fart fordobles, blir bremselengden fire ganger lengre. Når farten senkes med en fjerdedel, blir bremsestrekningen halvparten så lang. Det er viktig for trafikksikkerheten å passe på at bilens bremser fungerer feilfritt, kjøre innenfor tillatte hastighetsgrenser og å holde god avstand.

Kjør inn bremsene

Etter en bremseservice – for eksempel dersom deler er skiftet ut med nye – er det viktig å kjøre inn bremsene. De første milene kan bremseegenskapene være dårligere enn normalt, og man bør søke å unngå kraftige nødbremsinger de første 50 mils kjøring etter en slik service.

Dersom bremsebeleggene er skiftet ut med nye, kan disse kjøres inn gjennom å bremse til stillstand fra 60 km/t. Dette gjentas hver annen kilometer over en strekning på 2 mil. På denne måten holder bremsene lengre, og risikoen for gnissing og vibrasjoner i bremsene reduseres. Før nye bremsebelegg monteres må alle komponenter i bremsesystemet rengjøres for smuss og støv. Pass på at bremsestøvet ikke havner i naturen da dette kan inneholde helseskadelige stoffer. Støvet skal fjernes med en fuktig klut eller med en bremsevask.

Enkelte av Vianors anlegg tilbyr bremseservice og selger bremsedeler.
Sjekk hvor din nærmeste Vianor-avdeling finnes.