Eksossystem

Tillatte utslipp

Et defekt eller mye slitt eksossystem bør skiftes ut omgående for å forhindr at miljøskadelig avfall slippes ut, og for å dempe støynivået fra kjøretøyet. Våre selgere hjelper deg å velge riktig produkt, og våre servicemontører sørger for at eksossystemet blir raskt og korrekt montert. Vi selger kun eksossystemer av høy kvalitet fra verdens ledende leverandører. Eksos inneholder blant annet karbonmonoksid som ikke lukter, men som er en giftig gass. Avgassene er også meget varme når de forlater sylindrene, og derfor er det viktig at avgassystemet er helt og tett.

Bilens avgassystem

Bilens avgassystem har to oppgaver. For det første må det lede de varme avgassene ut fra motoren uten at de lekker inn i bilen, og for det andre må det dempe den lyden som oppstår når de trykkutsatte avgassene strømmer ut fra sylindrene. Avgassene må ledes ut fra sylindrene så fort som mulig for at sylindrene skal kunne få inn maksimalt med ny drivstoffblanding. Dersom det finnes rester av forbrente avgasser i sylindrene, reduseres motorens effekt.

Avgassystem har en lyddempende effekt

Ved forbrenning utvides gassblandingen kraftig, og når avgassventilen åpnes strømmer de forbrente gassene til avgassrøret med stor kraft. Trykkbølgen i røret skaper en høy lyd som strømmer ut i en voldsom hastighet. Uten lyddemping ville denne lyden vært skadelig både for miljøet og for dem som sitter i bilen. I starten beveger trykkbølgene seg raskere enn lyden, men i avgassystemet dempes trykkbølgenes kraft og lyd.

Lyddempere i avgassystemet demper avgassenes trykkbølger, og dermed senkes motorlyden. Det finnes normer som angir hvor mye lyd biler og motorsykler får slippe ut. I en lyddemper bremses avgassenes strømningshastighet ved hjelp av lyddemperens volum og mellomveggene i lyddemperen.

Sjekk hvor din nærmeste Vianor-avdeling ligger