EU-kontroll

Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. Hvis kontrollen avdekker behov for reparasjoner, vil du få et kostnadsoverslag for å få bilen godkjent. Etter utførte reparasjoner sender vi inn etterkontroll og bilen vil være ferdig godkjent. 

Sjekk her når du skal gjøre EU-kontroll.

Dine fordeler

  • Tjenesten blir utført hos et godkjent kontrollorgan som kan utføre EU-kontroll i henhold til lover og retningslinjer.
  • Du vil få med deg jopi av kontrollseddelen, slik at du har dokumentasjon på utført kontroll i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid.

Servicen inkluderer

  • Periodisk kjøretøykontroll ved vårt godkjente verksted.
  • Eventuelt kostnadsoverslag ved behov.
  • Innsending av kontrollen til Statens Vegvesen.

Kjøpes separat

  • Reservedeler ved behov
  • Vinduspusserblad ved behov.