EU-kontroll

Det er bileiers ansvar å sørge for at bilen er EU-kontrollert i tide. Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Hvilke kjøretøy skal kontrolleres?

Kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre.

Kontrolleres første gang i det fjerde året etter registreringsåret

Deretter hvert andre år

Når skal kjøretøyet mitt kontrolleres?

Kontrollmåneden bestemmes av siste siffer på bilskiltet.

skilt med 1 som siste siffer framstilles i januar

skilt med 2 som siste siffer framstilles i februar

skilt med 3 som siste siffer framstilles i mars

skilt med 4 som siste siffer framstilles i april

skilt med 5 som siste siffer framstilles i mai

skilt med 6 som siste siffer framstilles i juni

skilt med 7 som siste siffer framstilles i november

skilt med 8 som siste siffer framstilles i august

skilt med 9 som siste siffer framstilles i september

skilt med 0 som siste siffer framstilles i oktober

Sjekk fristen for ditt kjøretøy her.

Hvem kan kontrollerer?

Kontrollen kan foretas hos kontrollorganer/verksteder godkjent av Statens vegvesen, blant annet hos Vianor bilverksted. Kontrollorganet er ansvarlig for at resultatet av kontrollen rapporteres til Statens vegvesen. Du har imidlertid krav på en kopi av kontrollseddelen slik at du - i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid - har en dokumentasjon for gjennomført kontroll.

Les mer om forskrifter om periodisk kontroll av kjøretøy