EU-kontroll

Det er bileiers ansvar å sørge for at bilen er EU-kontrollert i tide. Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. Servicen inkluderer periodisk kjøretøykontroll ved vårt godkjente verksted, eventuelt kostnadsoverslag ved behov og innsending av kontrollen til Statens Vegvesen.