Hjulinnstilling

Korrekt hjulstilling gir velfungerende styring

Bilens styresystem må oppfylle visse krav. Man må kunne styre bilen på en balansert måte, styrefølelse og stabilitet i svinger må være bra, og styringen må ha myk selvoppretting i alle hastigheter. Når styringen fungerer godt, blir også dekkslitasjen minimal. For at styresystemet skal fungere optimalt, må hjulstillingen (geometrien) være korrekt.

Hjulstillingskontroll er et av bilens viktigste servicetiltak

Med korrekt hjulinnstilling kan du være sikker på at rulleretningen for alle bilens hjul stemmer overens med bilens sentrallinje, og bilens ferdselsvinkel er med andre ord null. På biler med forhjulsdrift har trekkraften en tendens til å vri hjulene slik at de "ploger". Dette forsøker man å kompensere gjennom å la hjulene "helle" litt. På biler med bakhjulsdrift gjør rullemotstanden at hjulene har en tendens til å begynne å helle ved kjøring rett fremover, noe som kan korrigeres gjennom hjulstillingsjustering. Gjennom å endre på vinkelen på forhjulene vil bilen gå helt nøyaktig i fartsretningen uten å dra mot hverken den ene eller andre siden. Noen av Vianors avdelinger har også utstyr for hjulstillingskontroll. Dette utstyret ser eventuelle feil på bilens hjulstilling, som deretter kan justeres.

Hjulstillingskontroll er et av de viktigste servicetiltakene for en bil. Ved hjelp av denne kan man redusere ujevn dekkslitasje og forbedre bilens kjøreegenskaper. Dersom hjulstillingen er feil, kan dekkene bli ujevnt slitt meget raskt. Hjulstillingen kan bli gal dersom du eksempelvis kjører mot en fortauskant, ned i et hull i veien eller mot en høy asfaltkant med stor fart. Feil hjulstilling øker vanligvis først dekkslitasjen og påvirker ikke kjøreegenskapene merkbart. For å unngå alvorlige feil, bør hjulstillingen kontrolleres raskest mulig dersom det dukker opp tegn på ujevn dekkslitasje. Hjulstillingskontroll må eksempelvis også gjøres ved skifte av støtdempere, foringer, styreledd og andre opphengskomponenter.

Hvordan gjøres justering av hjulstilling?

Ved justering av hjulstilling må bilen stå så rett som mulig i alle ledd. Lufttrykket i dekkene må være korrekt. Ved dødgang/slark i styresnekke, styreaksler eller hjullager er det ingen idé å gjennomføre hjulstillingsjustering.

Bilen kjøres først opp på hjulstillingsbukken, der styreledd og hjullager kontrolleres visuelt. Deretter sjekkes lufttrykket i dekkene. Dette skal være slik bilprodusenten har anbefalt. Senere fester man måleinstrumenter til hjulene, og før selve målingen begynner, kompenseres det for felgenes påvirkning. Selve målingen gjennomføres i henhold til måleinstrumentets program. Dersom hjulstillingen må justeres, gjøres dette vanligvis først på bakakselen og til slutt på forakselen.