Støtdempere

Alle fjæringssystemer behøver en eller annen form for demping for å redusere gyngebevegelser. Vanligvis skjer dempingen ved hjelp av støtdempere. Foruten å redusere gyngebevegelsene, trykker støtdemperne dekkene ned mot veien og reduserer effekten av støt mot bilens understell. Dårlige støtdempere øker dekkslitasjen og sliter også på fjæringen og de ulike komponentene i hjulopphenget. 

DINE FORDELER

    1. Støtdempere som er korrekt montern og som fungerer problemfritt gjør at du kan spare penger.
    1. En defekt eller slitt støtdemper innebærer en sikkerhetsrisiko - dekket kan lettere skrense og slites ujevnt. Dersom et dekk ikke har maksimal kontakt med veien gir dette en negativ effekt på kjøretøyets bremseegenskaper.

SERVICEN INKLUDERER

    1. Støtdemperene kontrolles og eventuelt justeres korrekt.