Vianor reparerer dekket

Som en del av vårt omfattende servicetilbud reparerer Vianor også dekk for tunge kjøretøy. Vi utvikler hele tiden vårt servicekonsept både når det gjelder maskiner og personell. Innkjøp av nytt utstyr og nye maskiner på våre servicesentre gjør det mulig å reparere enda mer kompliserte dekkskader. Våre nye maskiner kan ved hjelp av vulkanisering reparere dekk med dimensjon opp til 57 tommer.

Vianors fagkyndige personale reparerer dine dekk med høy kvalitet, uavhengig av om det handler om en mindre eller større reparasjon.

Et dekk som har fått en punktering bør alltid repareres av fagfolk. Reparasjonen skal gjørs så raskt som mulig etter at skaden oppsto, slik at ikke vann eller smuss rekker å skade dekket ytterligere. Fortsetter du å kjøre med et skadet dekk, kan dette føre til at dekket ikke lenger lar seg reparere og at også kjøretøyet får skader.


Kontakt nærmeste Vianor servicesenter dersom du får en punktering