Hva skjer med dine gamle dekk?

Utslitte dekk skal ikke kastes på avfallsplassen. Dekk kan gjenbrukes på mange forskjellige måter. Det er forskjell på gjenvinning i forskjellige land.

 • Importøren har ansvaret for gjenvinningen
  Sverige, Finland, Norge, Frankrike, Belgia, Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Nederland,Polen, Portugal, Romania, Spania
 • Importøren betaler avgift til staten, som tar hånd om gjenvinningen
  Danmark, Litauen, Slovakia
 • Lovverket gir retningslinjer, men den enkelte aktør bestemmer selv hvordan gjenvinningen skal løses
  Østerrike, Tyskland, Irland, Sveits, England

Norge er et foregangsland når det gjelder gjenvinning av dekk. Mer enn 95 prosent av de brukte dekkene gjenvinnes. Gjenvinningsavgiften inngår i dekkprisen, og dekkverkstedene leverer de gamle dekkene til gjenvinning.

Dekkets livssyklus

Med produktenes livssyklus menes de forskjellige fasene som har med produksjon, bruk og gjenvinning å gjøre. Fra råvare til avfall. Dekkets livssyklus starter på et gummitre på den sørlige halvkule, for eksempel i Indonesia eller Thailand. Deretter produksjon av råvarer og produkter, lagring og transport.
Dekkets livssyklus avsluttes når gamle, utslitte dekk kvernes opp til bruk blant annet ved veibygging.

Livssyklusen kan grovt inndeles i fire:

 • Tillaging og kjøp av produksjonselementer, for eksempel råvarer og energi
 • Produksjon av dekk
 • Bruk av dekk
 • Nytteverdien av utslitte dekk. Utgangspunktet for Nokian Tyres miljøtenkning er livssyklustankegangen

Det er ved bruk av dekk hoveddelen av dekkets miljøpåvirkning skapes. Dekkets største miljøpåvirkning er kjøretøyets drivstofforbruk. Ved å redusere dekkets vekt og rullemotstand er det mulig å redusere kjøretøyets drivstofforbruk, og dermed også redusere utslipp av helseskadelige avgasser og klimagasser. Det er imidlertid førerens kjørestil som avgjør hvor store avgassutslippene blir. Gjennom økonomisk kjøring er det mulig å redusere drivstofforbruket med 10-20 prosent.

Spør etter reglene for gjenvinning hos din dekkforhandler

Lengre brukstid for dekk