Kontroller dekktrykket

  1. rengaspaineet.jpgRiktig dekktrykk finner du i brukerhåndboken som følger med bilen.
  2. Husk at temperaturen påvirker dekktrykket. I kaldt vær må dekktrykket være høyere enn i varmt vær.
  3. Fordi kjøring varmer opp dekkene skal du ikke justere dekktrykket rett etter kjøring.
  4. Husk også å kontrollere dekktrykket på reservedekket regelmessig.