Vianor Proff

Under Vianor Proff vil du finne artikler om nyheter innenfor dekkfaget. Her vil både våre kunder og egne fagfolk dele av sine erfaringer.

Dekkovervåkning bidrar til å minimere bilparkens dekk-kostnader

Alle som liker å ta en joggetur en gang i blant, vet hvordan det kjennes når skoene begynner å bli slitte. Det går ut over både føtter og treningsglede. Kun de færreste sjekker skoene sine for tegn på slitasje og skader før de tar dem på og løper av gårde. På samme måte er det kun de færreste som tenker på å sjekke dekkene på et kommersielt kjøretøy.

- Du blir klar over dekkslitasjen først når du får en punktering ute på veien. Det er den vanligste og dyreste måten å finne ut at dekket er i dårlig stand, påpeker Lauri Halme, leder for B2B-forretningsområdet hos Vianor i Finland.

Med dekkinspeksjon og håndtering av dekket livssyklus kan man unngå slike ubehagelige overraskelser. Det høres kanskje ut som en enkel oppgave å sjekke dekkene, men faktisk kreves det en hel del kunnskap og erfaring om man skal gjøre det effektivt.

- Håndtering av dekkets livssyklus bygger på en avtale mellom bilparkeieren og tjenesteleverandøren, der sistnevnte inspiserer dekkene med avtalt intervall, lagrer og sporer resultatene fra inspeksjonene samt planlegger dekkskift og regummiering i forveien. Med riktig dekkhåndtering blir dekktilstanden fulgt opp samtidig som verdien og kvaliteten til stammene bevares. Dette optimerer kjørelengden og regummieringskvoten, slik at bilparkens totale dekk-kostnader minimeres, forklarer Halme.

Kostnadsbesparelser gjennom systematisk lagring og analyse av data

- Måling av mønsterdybde og trykkmåling er en grunnleggende del av dekkinspeksjonen. Mønsterdybden kan måles «på gamlemåten» med en mynt i mønsteret eller man kan bruke en mekanisk måler eller laserskanning. Viktigere enn selve målemetoden er hvor og hvordan man registrerer måleresultatene. Det samme gjelder ved trykkmåling. Det finnes nok av trykkmålere å velge mellom, men nøkkelen til effektivitet ligger i å lagre dataene på en systematisk måte som gjør det enkelt å få tilgang til måleverdiene, understreker Halme.

I tillegg til målingene som er nevnt ovenfor, innbefatter dekkinspeksjonen en visuell kontroll av eventuelle tegn på slitasje. Her trengs virkelig profesjonell ekspertise. Det skal mye erfaring til for å fange opp tegn på unormal dekkslitasje, og det kreves stor innsikt i kjøretøymekanikken og -bruken for å identifisere årsaken til unormal eller uregelmessig slitasje.

I mange tilfeller kan premiumdekk regummieres for å forlenge dekklevetiden og spare kostnader. Håndtering av dekket under hele levetiden sikrer dessuten at stammene bevares godt, og øker kvaliteten på regummierte dekk. Hvis bilparkeieren ser verdien av å ivareta stammekvaliteten for å maksimere regummieringskvoten i bilparken, vil håndtering av dekkenes livssyklus gi verktøyene som trengs for å lykkes med dette.

Sjekk dine dekk med Tirecheck hos Vianor

Tirecheck-systemet kjører på en telefon og krever for det meste bare et måle-system for å brukes. Måleverktøyene er ikke strengt nødvendig, men er viktige for systemenes brukervennlighet. Som sådan har Vianor servicesentrene et fullt sett til å bruke sammen med dette systemet med: En telefon og et sett med måleutstyr i en støtsikker koffert.

Systemet måler lufttrykk, mønsterdybde og dekkenes generelle tilstand, og registrerer disse dataene digitalt. Programmet kan også sende informasjon direkte til flåteansvarlig, slik at en kan iverksette nødvendige tiltak og vedlikehold. Slik informasjon kan for eksempel være avvik eller at dekkene snart må skiftes ut.

Digitale programmer gjør det enklere for lastebil- og busseiere å overvåke alt fra lufttrykk til temperatur og slitasje på alle dekkene i kjøretøyparken. Målet er å spare både tid og penger. Redusert tid kjøretøyene må stå, bedre utnyttelse av dekkene og optimalisert drivstofføkonomi er noen av fordelene bedrifter og transportører kan oppnå med digitale systemer for dekkovervåking.

- Vi ønsker å bidra til å redusere kostnader for våre dekk-kunder, samt gi mulighet for enklere kontroll av dekkene i bilparken. Med vårt system vil transportørene kunne planlegge behov for utskifting mer nøyaktig, og dermed få en bedre utnyttelse av dekkene sine. I tillegg gir riktig dekktrykk besparelser i drivstofforbruk, sier Vidar Hoelstad-Hansen i Vianor Norge.

For mer informasjon om Tirecheck, kontakt Vidar Hoelstad-Hansen, Segment Manager/Sales support, B2B Sales Vianor Scandinavia på vidar.hansen@vianor.com.

Tirecheck logo

Tidligere artikler