Vianor Proff

Under Vianor Proff vil du finne artikler om nyheter innenfor dekkfaget. Her vil både våre kunder og egne fagfolk dele av sine erfaringer.

Dekktips for årstidenes utfordringer i landbruket

Årstidene er svært ulike i landbruket, og klimaendringene gir også nye utfordringer som må håndteres. I tillegg er det behov for å utvikle landbruksvirksomheten og utnytte nye trender – eller, i noen tilfeller, redusere effekten av dem.

Årets drift kan arte seg annerledes enn fjorårets. Dekktrykkjusteringer, eller til og med utskifting av hele hjulsettet, kan være nødvendig for å møte de nye årstidsutfordringene. Dårlig vedlikeholdte dekk gir ikke bare kostbare driftsavbrudd, f.eks. på grunn av en punktering, men hele dekket står i fare for å bli ødelagt.

Reduksjon av jordkomprimering er viktig i landbruket, og dekktrykket er en faktor som virker inn på dette. Riktig dekktrykk bidrar til reduksjon av skader og jordkomprimering. Dekk med dårlig mønster fungerer greit når været er tørt, men kan gi skade på jordstrukturen når bakken er fuktigere.

Sjekkliste som hjelper deg med å klargjøre dekkene for årstiden:

  • Se om dekkene har dype sprekker i slitebanen og sideveggene. Hvis du finner sprekker, reparerer du dekket hos en kvalifisert reparatør eller skifter det ut.
  • Har dekket tilstrekkelig mønsterdybde til å utføre de nødvendige oppgavene? En for grunn mønsterdybde reduserer grepet betydelig.
  • Har dekkene utbulinger i sideveggene eller vulstområdet? Hvis dette er tilfellet, må de skiftes ut umiddelbart.
  • Sjekk dekkene med en kalibrert dekktrykkmåler (hvis mulig), og sett trykket likt anbefalingene fra din spesialist på landbruksdekk i Vianor.
  • Forsikre deg også at du har telefonnummeret til din Vianor-spesialist i tilfelle du trenger råd og støtte.

Vianor tilbyr landbruksdekk fra kvalitetsleverandører, og har også et eget salgsteam med omfattende landbrukskunnskap. Dette teamet kan hjelpe deg med å velge de riktige dekkene. Vi er tilgjengelig for å hjelpe deg hvis du har spørsmål, eller trenger dekk!

 

Tidligere artikler