Vianor Proff

Under Vianor Proff vil du finne artikler om nyheter innenfor dekkfaget. Her vil både våre kunder og egne fagfolk dele av sine erfaringer.

Dekktips som bidrar til å bevare vekststyrken på åkrene

Når jorden komprimeres, øker tettheten og porevolumet reduseres. Porer på mindre enn 0,025 mm begynner å forsvinne, og danner ikke lenger et varig nettverk i jorden. De fysiske, biologiske og kjemiske egenskapene til hardt sammenpakket jord er ugunstige for plantevekst. Næringsstoffene lagres ikke i en form som plantene kan nyttiggjøre seg av, og vannforvaltningen fungerer ikke riktig.

Det økte behovet for mekanisk jordbehandling nødvendiggjør mer kjøring på åkeren, og jorden utsettes for enda hardere belastning. Tyngre maskiner med høyere akseltrykk, som følge av krav om effektivitet, øker presset på jorden. Komprimeringen hindrer planterøttene i å vokse dypt nok ned i jorden. Samtidig reduseres næringsopptaket. Plantene gir dårligere avlinger – både med hensyn til mengde og kvalitet – og dette svekker lønnsomheten i produksjonen.

Hvordan unngår man at jorden komprimeres?

Det finnes generelt tre måter å bevare vekstkraften i jorden på. Et viktig grunnleggende tiltak er å sørge for en god vannforvaltning med tilstrekkelig drenering. Vekselbruk med vekstskifte etter for eksempel sju år, er en annen måte. Dette gjør strukturbindingene i jorden mer robuste, samtidig som porevolumet øker.

Den tredje måten å beskytte jorden på, er knyttet til maskinens vekt og dekkvalg. Det skilles mellom to typer jordkomprimering ved arbeid på åkrer: For det første har man komprimeringen som kan oppstå ved høyt akseltrykk på svært fuktig jord. Komprimeringen skjer i grunnjorden eller jordlaget under det mekanisk behandlede laget. For det andre har man overflatetrykket eller komprimeringen av overflatelag som skyldes kontaktflaten, for høyt dekktrykk og lav laste kapasitet.

Det lønner seg å velge riktig dekk

Takket være en betydelig teknologisk utvikling de senere årene, muliggjør dagens landbruksdekk lavere trykk og høyere last ved arbeid på marker og åkre. Med de nye dekk stammene er det også mulig å holde høyere hastighet ved kjøring til og fra åkerpartier.

De nye og mer fleksible dekkene har et høyere luftvolum, som gjør at lufttrykket kan reduseres betraktelig. Ved optimalt dekktrykk vil dekket ha en langt større kontaktflate. Slik reduseres overflatetrykket, og man kan kjøre på åkeren uten å ødelegge jordstrukturen.

Når man kjøper dekk, må man forsikre seg om at de er egnet for hele bruksområdet og ut fra de tekniske kravene som maskinene stiller (f.eks. med hensyn til utvekslingsforhold). Det er derfor lurt å ta seg god tid, og få hjelp av en dekkekspert når man skal velge dekk.

Det finnes også programmer på markedet som gjør det enkelt å sammenligne dekk og finne beste løsning. I Terranimo kan man for eksempel legge inn data om dekkene, maskinene og jorden for å få et klart bilde av dekkenes effekt og trykk på jorden.

Tidligere artikler