Vianor Proff

Under Vianor Proff vil du finne artikler om nyheter innenfor dekkfaget. Her vil både våre kunder og egne fagfolk dele av sine erfaringer.

Hvordan klarer man hjulskift og service på mer enn 500 busser med bare én mann?

Visste du at det ved hjelp av en dyktig partner er mulig at kun én mann tar seg av dekkene til over 500 busser i et selskap? Ved å outsource dekkvedlikeholdet sparer du tid, sikrer trygge dekkvalg og unngår inntektstap grunnet unødvendig driftsstans. Også budsjetteringen blir enklere – til og med midt i en vekstprosess.

Når konkurransen i transportbransjen hardner til og kjøretøyparken vokser, er langsiktig planlegging og valg av samarbeidspartnere sentralt for driften av et transportselskap. Forvaltning av dekkvedlikeholdet krever tydelige retningslinjer for rutiner ved dekkskifte og service, dette forebygger feil og faresituasjoner. Når kjøretøyparken vokser er det gjerne ikke lenger lønnsomt å ansette et eget fagteam for dekkvedlikehold. Da blir outsourcing av dekkleveranser og -service et effektivt, enkelt og lønnsomt valg for bedriften.  

”Samarbeidet er uanstrengt og komfortabelt. Jeg er overrasket over hvor lite arbeid og egeninnsats som trengs for å kunne forvalte dekkene til en så stor bilpark.” sitat fra Ari Siitarinen, busselskapet Savonlinja Oy. 

Fem årsaker til å velge en ekstern dekksamarbeidspartner i transportbransjen

  1. Følg med på bilparken enkelt og forutsigbart – service til riktig tid  

Oppfølging av bilpark og dekk er mulig til alle døgnets 24 timer. Ved hjelp av Vianors overvåkingssystem for bilparken og spesifikk målingsinformasjon for hvert dekk, forutser ekspertene dine enkelt og nøyaktig behovet for dekkskifte eller service.  Ved å kunne forutse disse behovene kan man utføre oppgavene til riktig tid, uten overraskelser og at kjøretøy uteblir fra rutene sine. 

  1. Reduser unødvendig driftsstans – maksimer bilparkens kjøretid

I transportbransjen betyr stans av bare ett enkelt kjøretøy betydelige inntektstap.  Unødvendig stans kan unngås ved å velge sterke og riktige kvalitetsdekk, oppfølging av bilparken og med servicetiltak.  Sikre lønnsomheten til kjøretøyparken ved å velge en partner som har et omfattende landsdekkende servicenettverk, hvor nye dekk og reservedeler alltid er tilgjengelig.

  1. Ta vare på sikkerheten – gjør de riktige valgene og reager raskere

Ved å velge kvalitetsdekk reduseres farlige situasjoner og kostbare uhell.  Ved behov må ressursene være raskt tilgjengelige, nye dekk må kunne fremskaffes der hvor sjåføren din befinner seg.  Sikre kvalitetsdekk øker også sjåførenes trygghetsfølelse, reduserer stress og bidrar til økt arbeidstilfredshet.

  1. Enkel budsjettering – forutse utgiftene

Når partneren din tar ansvaret for dekkene dine blir også budsjettering enkelt. Ettersom selskapet vokser kan du forutse utgiftene ut ifra de avtalte, faste utgiftene. Det er lett å beregne utgiftene, siden du slipper de variable kostnadene som for eksempel ansettelse av nytt personale ville medført.

  1. Gjør jobben enklere – spar din egen tid

Drift av et eget serviceteam, med alle avgjørelsene som skal tas, krever tid og ressurser.  Det kreves mye kunnskap ved ansettelser av personell for vedlikehold, administrering av lokaler, drift og vedlikehold av maskineriet – eller å forutsi været for å best kunne styre skiftordningen av mannskapet. Du sparer betydelig med tid og krefter når du velger en partner som skaffer deg en ekspert til ethvert behov, hver gang du trenger hjelp.

 

Du kan enkelt ta deg av over 500 busser i samarbeid med Vianor

”Vi er nest størst busselskap i Finland, så vi har en stor kjøretøypark som trenger stadig vedlikehold. Det er nesten et mirakel at det i prinsippet kun trengs én person som tar seg av dekkene til hele kjøretøyparken i organisasjonen vår. Hadde vi ikke hatt en ekstern partner, måtte vi ha hatt flere titalls ansatte for å gjøre denne jobben. Outsourcing letter ditt eget arbeid betydelig”, forteller Ari Siitarinen i Savonlinja Oy.

”Vi har inngått en dekkleasing-avtale. Faktureringen baserer seg på antall kjørte kilometer, noe som gjør det svært enkelt for oss. Ved hjelp av oppfølgingssystemet oppdager vi mulige problemer i tide, og avtaler time hos et av Vianors servicesteder ved behov. Vianors omfattende servicenett er svært nyttig. Gjennom nettverket får vi hjelp hvor enn våre kjøretøyer måtte befinne seg. Ved hjelp av Breakdown Service kommer bilene raskt tilbake i rute. Vi er virkelig fornøyde med kvaliteten som Vianor leverer. Vi har aldri vært interessert i å kjøpe de billigste dekkene, vi betaler derimot for sikkerhet og kvalitet”, forteller Siitarinen.

Tidligere artikler