Vianor Proff

Under Vianor Proff vil du finne artikler om nyheter innenfor dekkfaget. Her vil både våre kunder og egne fagfolk dele av sine erfaringer.

Regummierte kvalitetsdekk er et gunstig alternativ når man ser på de totale kostnadene

 

De totale kostnadene er mer enn bare prisen man betaler når man kjøper dekket.

De viktigste faktorene man må se på for å gjøre et økonomisk kjøp, er dekkets slitestyrke, kostnader per kilometer og egnethet for de aktuelle bruksforholdene. I tillegg til selve dekkprisen, må man tenke over rullemotstanden i forhold til drivstofforbruk, slik at man finner det mest lønnsomme alternativet.

«Produsentene av Premium-dekk tar høyde for regummiering allerede ved utforming av dekket. Stammen på dekk som skal regummieres, blir gjort svært slitesterk. Kjøperne skal altså kunne velge helt fra start av om de vil ha et dekk som kan regummieres, da dette ikke er mulig for alle dekk», påpeker Wrål Wroldsen, som er ansvarlig for regummiering hos Vianor.

«Selv om et dekk som kan regummieres, er dyrere enn andre alternativer hos forhandleren, sparer man penger når man da senere regummierer dekket i stedet for å måtte kjøpe et nytt. Dekk for tunge kjøretøy kan i gjennomsnitt regummieres to ganger», sier Wroldsen.

En strak og nøyaktig prosess garanterer kvaliteten på ulike trinn i regummieringen

«Etter innkjøp, lagres hvert dekk i et kvalitetsovervåkningssystem som inneholder spesifikke merknader om samtlige arbeidstrinn og -operasjoner som er utført på dekket. Dekket kan dermed følges opp, » forklarer Wroldsen de første trinnene i regummieringen.

  1. Regummieringen begynner med en nøye undersøkelse av stammen.
  2. Etter den innledende sjekken, tas stammen videre til børsting, der den gamle slitebanen fjernes for å gi plass til den nye.
  3. Etter børstingen åpnes groper, eventuelle skader repareres grundig, og det påføres lim før det nye dekket settes sammen.
  4. Deretter festes et tynt gummisjikt på overflaten.
  5. Før sluttkontrollen, vulkaniseres dekket. Dette innebærer at det herdes i et trykksett herdekammer.
  6. Dekk som består sluttkontrollen, merkes med E-typegodkjenning.

«Ved regummieringen kan man velge dekkmønster etter bruksbehov. I dekkene som Vianor regummierer, brukes Noktop-belegg. Hele dekkproduksjonen utføres i Finland. Materialene i dekkene er kontrollert og av høy kvalitet – noe også den treårige garantien viser. Også tilgangen til dekk er på et godt nivå», forteller Wroldsen.

Regummiering som en del av helhetstjeneste

Stadig flere bedrifter foretrekker å overlate til en ansvarlig partner å skjøtte dekkene, slik at de selv kan konsentrere seg om kjernevirksomheten sin. I helhetstjeneste ligger det at kundene kan velge fra en servicepakke hvilken samarbeidsmodell de trenger. Betalingsgrunnlag kan for eksempel være kjørelengde, kjøp av dekk som enkeltprodukter eller en helhetstjeneste som inkluderer både dekk og regummiering.

«I helhetstjenesten kan man skreddersy en individuell servicemodell for kunden. Tanken med den er at kunden ikke skal måtte sørge for dekkhelheten på egen hånd. Fordelen er at man har eksperter som hjelper med å velge beste mulige løsning for hvert behov», forklarer Wrål Wroldsen, ansvarlig for regummiering hos Vianor.

Tidligere artikler