Vianor Proff

Under Vianor Proff vil du finne artikler om nyheter innenfor dekkfaget. Her vil både våre kunder og egne fagfolk dele av sine erfaringer.

Sporing av flåten åpner for økt effektivitet

For de fleste flåteoperatører er informasjon om driftstid, kjørelengde samt dekktrykk og -temperatur avgjørende for å sikre driftseffektivitet. Dette gjelden uansett om kjøretøyene brukes på vei eller i terreng.

En sier ofte at «kunnskap er makt». For en flåteoperatør vil informasjon om hvordan kjøretøyet blir brukt være til god hjelp, for å optimalisere bruken av og levetiden til kjøretøyet. Uten informasjon om hvordan og hvor kjøretøyene brukes, vil det kun være mulig å sjekke kjøretøyenes forfatning når de ikke er i bruk. Selv da er det begrenset til visuelle tilstandskontroller, og informasjon fra sjåførene om mulige problemer under bruk av kjøretøyet.

«Å skulle forsøke å forbedre bruksgraden og effektiviteten for flåten bare ved hjelp av denne typen informasjon, er omtrent som å drive orientering med øynene lukket. Det er svært vanskelig og resultatet blir i beste fall middelmådig. Med detaljert innsikt i hvordan kjøretøyet blir brukt, vil flåteoperatøren lettere kunne identifisere hvor symptomene på eventuell slitasje kommer fra», påpeker Lauri Halme, leder for B2B-forretningsområdet hos dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Enten de drifter en flåte av kjøretøy som brukes på vei eller i terreng, gjør denne informasjonen det mulig for flåteeierne å få bukt med dårlige bruksmønstre. Dermed kan en optimalisere både bruken av og levetiden til kjøretøyet.

Dekksporing er en investering som lønner seg

Når en vet nøyaktig i hvor mange timer eller hvor mange kilometer kjøretøyet kjøres per dag, er det med en gang mulig å forutsi den fremtidige bruken av kjøretøyet og planlegge det regelmessige vedlikeholdet som kreves. Ved å spore i detalj i hvor mange timer eller hvor mange kilometer et kjøretøy har vært kjørt – innbefattet kjørerute og stopp underveis – får flåteoperatørene sikker informasjon om at hvert kjøretøy brukes riktig og i henhold til planen.

Dekktrykk og -temperatur er de viktigste variablene for å optimere drivstofforbruk og kjørelengde, og gir kritisk informasjon for å unngå dekksvikt og resulterende ikke-planlagt driftsavbrudd.

«I og med at dekkostnadene står for en stor del av driftskostnadene hos enhver flåte, vil det å ta godt vare på dekkene være en investering man får igjen for i form av lavere totale driftsutgifter», konkluderer Halme.

Mer avanserte sporingssystemer muliggjør detaljert, praktisk anvendelig informasjon

Hvis flåten brukes utenfor normale driftsforhold eller til transporter av farlig gods, eller hvis flåteoperatøren ganske enkelt ønsker å vite mer om kjøretøydriften, er mer avanserte sporingssystemer tilgjengelige.

«Det er mulig å spore hendelser som inntreffer under bruk av kjøretøyet – for eksempel humper på veien, raske akselerasjoner eller bråbremsing, høy kjørehastighet og sideakselerasjon i lasten på grunn av høy fart i svinger. Kjøreatferden til de enkelte sjåførene kan spores med et brukervennlig system for sjåføridentifisering, slik at man oppmuntrer til god kjøring», sier Halme. 

Vianor tilbyr flere løsninger for flåtesporing i Mobility Care-tjenesten, og gir deg gjerne mer informasjon om alternativene samt hjelp til å finne løsningene som passer best til din flåte. Er du interessert i å vite mer, er det bare å kontakte ekspertene våre!

 

https://vianor.no/bedriftskunder/

Tidligere artikler