Vianor Proff

Under Vianor Proff vil du finne artikler om nyheter innenfor dekkfaget. Her vil både våre kunder og egne fagfolk dele av sine erfaringer.

Tre fakta om miljøvennligheten ved regummiering av lastebil- og bussdekk

Regummiering av dekk er ikke bare kostnadseffektivt, det bidrar også til å redusere dekkavfall og det sparer mange ikke-fornybare naturressurser. Regummiering krever mindre olje og gummi enn produksjon av et nytt dekk - og generer over 50 % mindre CO2-utslipp.

Miljøvennligheten til regummiering av dekk, sammenlignet med produksjon av et nytt dekk.

1. 70 liter mindre olje

I henhold til Tyre Specialists of Finland krever regummiering av et lastebildekk omtrent 70 liter mindre olje enn å produsere et helt nytt dekk.

2. 40 kg mindre gummimateriale

Regummiering av lastebildekk sparer 40 kg gummimateriale.

3. Og så mye som 55 % lavere CO2-utslipp

Et dekk kan regummieres flere ganger. Etter den første regummieringen er genereringen av CO2-utslipp 40 % lavere, sammenlignet med produksjon av et nytt dekk. Etter to regummieringer kan utslippene være hele 55 % lavere sammenlignet med produksjon av tre dekk.

 

Tidligere artikler