Vianor Proff

Under Vianor Proff vil du finne artikler om nyheter innenfor dekkfaget. Her vil både våre kunder og egne fagfolk dele av sine erfaringer.

Trygg reise – for våre ansatte og kunder

Å sikre en trygg reise for kundene våre er vårt viktigste løfte. For å gi en utmerket kundeopplevelse, er det nødvendig å sikre at personalopplevelsen er av høy kvalitet for hele teamet i Vianor. En viktig del av denne høye kvaliteten er å ivareta sikkerheten i alt vi gjør. 

Arbeidet både innen dekkservice og bilservice utgjør alvorlige farer, og mange operasjoner har til og med en dødelig risiko hvis de ikke gjennomføres på en profesjonell måte. Derfor er det å sikre at våre ansatte har en trygg og forsvarlig arbeidsdag, hver dag, en av hovedprioritetene i Vianors virksomhet. For å utføre arbeidet trygt kreves involvering fra hele teamet.

«Vi har jobbet systematisk med å forbedre sikkerheten i noen år nå. Det er viktig at hele teamet er involvert i sikkerhetsutvikling – ikke bare personalet på servicesentrene våre, men også de som jobber i administrasjonen», sier Lasse Dahlqvist, EHSQ Manager for Vianor.

I praksis betyr det at mekanikere ivaretar sikkerheten i eget arbeidsmiljø, og foretar sikkerhetsrunder én gang i uken ved å gå gjennom arbeidsområdene, sjekke sikkerhetsrelaterte emner og lage forbedringsoppgaver. Administrasjonen gjennomfører sikkerhetsrunder i arbeidsområdene for å fremme sikkerhetskultur gjennom diskusjon og observasjoner. Alle ulykker blir undersøkt for å finne grunnårsakene, og de nødvendige endringene i Vianors måte å jobbe på blir kommunisert. Alle strukturerte møter startes med emner rundt sikkerhet, fra toppledelse til hvert enkelt avdelingsteam.

Det er også årlige interne revisjoner i alle Vianors avdelinger for å forbedre både kundenes og de ansattes opplevelse. Revisjonene inkluderer å diskutere og bli enige om måter å forbedre tjenestene våre på og måte å jobbe på, og emner om sikkerhet er en naturlig del av det.

Samarbeid, læring og positiv holdning – og målrettede tiltak

Resultatene av det vedvarende arbeidet viser at: fra 2018 til 2020 ble antall ulykker som resulterte i sykefravær redusert med 52 %, og antall registrerte ulykker ble redusert med 55 % i de nordiske landene.

«Prinsippet vårt er at Sikkerhet er et valg. Valgene du tar daglig er nøkkelen til om arbeidet er trygt eller ikke, med utgangspunkt i orden og renslighet som er en forutsetning for trygt og produktivt arbeid. Alle risikoer kan ikke forhindres, men vi må ta ansvar for eget arbeid og beskytte oss selv», sier Lasse.

Et godt eksempel på effektivt personlig verneutstyr er vernebriller. Innen dekk- og bilservice er det en risiko for å få f.eks. rustne metallflak eller kjemikalier i øyet.

«Det var en betydelig mengde tapt tid og registrerte ulykker relatert til øyeskader i Vianor i løpet av 2017–2018, så vernebriller ble obligatorisk i 2019 i alle arbeidsområder. Som et resultat ble ingen tid tapt på grunn av øyeskader i 2019 og 2020, og antall registrerte ulykker ble redusert med 75 %», forteller Lasse.

Vianor’s Heavy Academy lærer opp fagfolk som jobber med tunge dekk

Selv om de iverksatte sikkerhetstiltakene har gitt resultater, må det gjøres en kontinuerlig innsats for å forbedre sikkerheten. Opplæring er en viktig del av det.

«For eksempel utgjør arbeid med lastebildekk og tunge dekk og arbeid under forskjellige forhold utenfor servicesenterets lokaler en betydelig fare. Derfor har vi et internt opplæringsprogram kalt Heavy Academy for å sikre at det krevende arbeidet med tunge dekk kan utføres trygt, og at kundene våre kan kjøre trygt etter å ha benyttet seg av tjenestene våre, vel vitende om at arbeidet har blitt gjort på best mulig måte», sier Lasse.

Har du noen bekymringer knyttet til dekksikkerhet i den daglige driften? Kontakt ditt lokale Vianor-salgsteam for å diskutere problemet, og dra nytte av kunnskapen og den beste praksisen vi har tatt i bruk basert på vår erfaring.

Tidligere artikler