Vianor Proff

Under Vianor Proff vil du finne artikler om nyheter innenfor dekkfaget. Her vil både våre kunder og egne fagfolk dele av sine erfaringer.

Vianors dekkadministrasjonstjenester – maksimer bruken av dekkene

Dekkadministrasjonstjenester er en overvåkingstjeneste for en kundes bilpark og dekk, der tilstanden til og slitasjen på dekkene, overvåkes regelmessig. Denne tjenesten legger til rette for sentralisert administrasjon av bilparkens dekk og tilstanden og brukshistorikken til dekkene.

Vianor tilbyr dekkadministrasjonstjenester som en del av tjenestetilbudet for B2B-kunder. Rent praktisk betyr det at Vianors dekkeksperter kontrollerer og måler et kjøretøys dekk og lagrer resultatene i Vianors flåteadministrasjonssystem.

– Vi bruker digitale måleinstrumenter, så det er raskt og enkelt å måle og lagre resultatene. Måleresultatene blir tilgjengelige hos alle Vianors nordiske servicenettverk umiddelbart takket være skytjenesten vår, sier Business Manager B2B i Vianor, Reidar Samuelsen.

Målingen av et kjøretøys dekk følger alltid en måleprosess definert av Vianor, og det tar bare en erfaren dekkmekaniker noen sekunder å måle dekkene på et kjøretøy. Nøyaktigheten og kvaliteten på målingene er godt kontrollert gjennom en standardisert måleprosess og en nøyaktig og brukervennlig måleenhet.

Informasjon om dekkskift, tilstanden til mønsteret på de nye dekkene og merke, modell og mønsterinformasjon om de nye dekkene lagres også i flåteadministrasjonssystemet. Derfor gir dekkadministrasjonssystemet alltid oppdatert informasjon om typene dekk og tilstanden til dekkene som brukes i bilparken.

Dekkovervåking av høy kvalitet fører til umiddelbare besparelser i bilparken

Dekkadministrasjonstjeneste i sanntid bidrar til å forutse dekkskift, noe som forhindrer uventende forstyrrelser i bilparken og forbedrer utnyttelsen av bilparken. Forebyggende dekkvedlikehold er en viktig del av Vianors tjenester for B2B-kunder.

– En enkelt dekkskade vil koste eieren av transportvirksomheten tusenvis av kroner i direkte kostnader, og de indirekte kostnadene ved at kjøretøyet plutselig står i veikanten kan være betydelige. Med dekkadministrasjonstjenester kan du enkelt gjenkjenne dekk med skaderisiko og unngå skader ved å bytte slitte og dårlige dekk på en kontrollert måte før noe skjer, sier Samuelsen.

Det digitale flåteadministrasjonssystemet legger til rette for enkel administrasjon og overvåking i sanntid, selv for store bilparker. Den regelmessige, tilpassede kontrollen av dekktilstand av erfarne fagfolk er nøkkelen til maksimale fordeler.

– Det er en viktig del av driftsplanleggingen at vi blir enige med kundene om en passende praksis for regelmessig kontroll av bilparken. Vi kan skape fleksible løsninger for måling, så lenge dekkteknikerne våre har tilgang til kundens bilpark for å utføre kontrollene. De beste resultatene oppnås gjennom godt samarbeid mellom kunden og fagfolkene, sier Samuelsen.

En rask oppsummering av dekkadministrasjonstjenesten

Vianors dekkadministrasjonstjeneste passer til overvåking av personbiler, busser, ulike lastebiler og tunge maskiner. Ved å velge riktig måleenhet får man nøyaktig måling av mønster og lufttrykk for alle typer dekk.

Implementeringen av tjenesten er ganske enkel. I første fase registreres kundens bilpark inn i Vianors flåteadministrasjonssystem. Dette omfatter å spesifisere type kjøretøy, deres akselkonfigurasjoner og detaljert dekkinformasjon. For å kunne bekrefte dekkinformasjonen, kan bilparken kontrolleres før den registreres i systemet. Etter det måler Vianors dekkeksperter kundens bilpark som avtalt og lagrer informasjon om mønsterslitasje og lufttrykk i systemet.

Flåteinformasjonen kan rapporteres til kunden på en fleksibel måte, enten i henhold til en bestemt plan eller etter avtale. Tjenesten legger til rette for sanntidsovervåking av dekk i hele bilparken, ett enkelt kjøretøy eller dekkposisjoner. 

Er du interessert i Vianors dekkadministrasjonstjenester? Ta kontakt med Reidar Samuelsen på telefon nummer 9915 9000 for å finne ut mer.

Tidligere artikler