Brukerbetingelsene

Personopplysninger som oppgis i forbindelse med registrering på MyVianor
lagres hos Vianor AS, Pb. 43, 2027 Kjeller, som også er behandlingsansvarlig
for de registrerte data. Registrering av personopplysninger er frivillig, men
nødvendige for å opprette en medlemsprofil på MyVianor.


Personopplysningene kan bli brukt innenfor Vianor AS sitt virksomhetsområde,
som for eksempel i marked- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling
samt statistikk. Vianor AS kan også bruke disse opplysningene til direkte
markedsføring, om man ikke har reservert seg mot dette.

Vianor AS forbeholder seg retten til å kunne oppdatere sine brukerbetingelser uten
forvarsel. MyVianor medlemmer oppfordres derfor til å lese igjennom brukerbetingelsene
regelmessig.

Følgende opplysninger lagres i forbindelse med registrering i MyVianor:

  • personens for- og etternavn
  • e-post adresse
  • postadresse
  • telefonnummer
  • kundens ordrehistorikk
  • kjøretøyopplysninger (ved bruk av elektronisk servicehefte).

I forsøk på å opprettholde et godt kunderegister kan Vianor AS komplettere de registrerte
personopplysningene med ytterligere informasjon fra offentlige registre.
I henhold til Personopplysningsloven har den registrerte rett til innsyn i de registrerte
opplysningene samt be om at disse endres eller slettes.

I så tilfellet kan den registrerte kontakte Vianor AS, Pb. 43, 2027 Kjeller, eller sende en
e-post til: infonorway@vianor.com. Øvrige spørsmål rundt håndteringen av
personopplysninger kan sendes pr e-post til: infonorway@vianor.com.