Informasjon for å hjelpe deg å velge dekk

Informasjonen på etiketten forteller deg om dekkets sikkerhet på våte, snødekte eller isete veier, dets innvirkning på bilens drivstofforbruk, samt eksternt lydnivå når du kjører. Kriteriene på dekketiketten gjør det lettere å sammenligne mellom dekkmodellene med standardisert klassifiseringsinformasjon. Hva du bør tenke på når du leser etiketten er avhengig av hvordan forholdene er der du kjører til vanlig, samt om du skal ha sommer- eller vinterdekk.

Merkingen er et klistremerke festet til dekkets slitebane. Den samme informasjonen er også tilgjengelig online på dekkprodusentens og forhandlerens nettsider, samt hos dekkforhandlere.

Selv om merkingen gjør det enklere å sammenligne mellom dekkmodeller, anbefales det også å konsultere fagfolk, uavhengige magasintester og dekkprodusentens nettsteder før du tar den endelige kjøpsbeslutningen.

Ny EU-merking av dekk i 2021

Våtgrep - sikkerhet på vått underlag

I EUs dekkmerkingssystem betyr klassifiseringen A best våtgrep, mens E er det svakeste. Våtgrep er spesielt viktig for sommerdekk når det gjelder sikkerhet, da det indikerer bilens bremseevne på våte veier. Dekk med utmerket våtgrep har kortere bremselengde og mer stabile kjøreegenskaper.

Rullemotstand - mer miljøvennlig og økonomisk kjøring

Drivstofforbruket vises på etiketten i en skala fra A til E. Dekk i klasse A påvirker kjøretøyets drivstofforbruk minst og klasse E mest. Et dekk av høy kvalitet kan gi betydelige besparelser når det gjelder drivstoffkostnader. Med dekk i klasse A kan en bil forbruke 0,1 liter mindre drivstoff per hundre kilometer enn ved kjøring med klasse B-dekk. Når du sammenligner dekk i den beste klassen med dekk i den dårligste, kan årlig drivstoffbesparelse utgjøre omtrent 90 liter.

Dekkstøy - mindre støyforurensning

Merkingen av eksternt lydnivå forklarer hvor høy dekkstøyen høres for personer utenfor kjøretøyet. Med andre ord, det indikerer ikke støyen inne i kjøretøyet. Den eksterne dekkstøyen er angitt i desibel, og bokstavene A, B og C indikerer volumet, A er lavest lydnivå.

Snø- og isgrep - sikker kjøring på vinterføre

Merkingen for snøgrep og isgrep forteller deg om dekkets evner til å kjøre trygt på vinterføre. EUs dekkmerkingssystem brukes ikke på piggdekk, så når du velger dekk, ta også hensyn til dine vanlige kjøreforhold.

I Skandinavia er det i mange områder nødvendig med isgrep det meste av vinteren, og klassifiseringen fra EU gjør det lettere å velge sikre piggfrie vinterdekk. Merkingen av isgrep skiller ut dekk som er egnet for den harde vinteren i Norden. Merkingen av snøgrep er tillatt på dekk med snøytelse som er høy nok for den sentraleuropeiske vinteren.

Merkingen kan ses på etikettene på piggfrie vinterdekk fra 1. mai 2021 og fremover. Piggdekk er unntatt fra EUs dekkmerkingssystem.

 

Kjøp nye dekk her

Tid for nye dekk?

Her kan du enkelt søke etter dekk vha. registreringsnummer, bilmodell eller dekkstørrelse.

Finn dekk