Kontaktinformasjon

Spørsmål angående nettbutikken

E-post: infonorway@vianor.com
E-post: regnskap@vianor.com (alle henvendelser som har med fakturaer å gjøre sendes hit)
Telefon: 815 60 815
Åpningstider: man-fre 08.00-16.00

Hovedkontor

Vianor AS
Postboks 43
N-2027 KJELLER
Besøksadresse: Leiraveien 17, 2000 Lillestrøm
Tel. + 47 64 84 77 60
Fax + 47 64 84 77 90

ORG nummer: 935429447