Fokus på kvalitet og bærekraft

Vårt løfte

Vianor er en del av Nokian Tyres Group, som utvikler og produserer førsteklasses produkter i dekkindustrien. Deres unike innovasjoner tilbyr trygge, økonomiske og komfortable kjøreturer. Vi i Vianor skal tilby våre kunder den beste servicen i bransjen på alle områder. Som bransjeledende aktør forbedrer vi kontinuerlig kvaliteten, sikkerheten og miljøvennligheten på våre produkter og i prosessene våre. I vår virksomhet tar vi hensyn til hele produktets livssyklus. 

Hvordan vi holder vårt løfte

Et av grunnlagene for vår virksomhet er urokkelig hensyn til miljø- og sikkerhetsspørsmål, noe som sikrer høy kvalitet og en god kundeopplevelse. Vi garanterer høy kvalitet på produktene våre, med kontrollerte, effektive og nøye overvåkede utviklings-, anskaffelses- og produksjonsprosesser. Vår virksomhet er kundeorientert og lønnsom. Vi forplikter oss til å overholde lover og forskrifter, samt kravene til våre kunder. I vår virksomhet tar vi hensyn til etiske prinsipper, biologisk mangfold, klimaendringer og bærekraftig utvikling. Vi respekterer forskjellige individer, kulturer og meninger. Når vi anskaffer råvarer og bestiller arbeid fra eksterne tjenesteleverandører, velger vi kun partnere som vurderes å være pålitelige og som har et godt omdømme. Vi godtar ikke barnearbeid i vår virksomhet, ei heller hos våre tjenesteleverandører. Ledelsen er forpliktet til å skape arbeidsforhold der enkeltpersoner har gode muligheter til å påvirke utviklingen av og ansvaret for miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi tilstreber effektivitet og null ulykker i alle forretningsområder.

Vi lar våre ansatte bli kjent med våre grunnleggende driftsprinsipper og mål, samt ansvaret de har for hvordan deres aktiviteter påvirker kvalitet og miljø. I tillegg oppfordres våre ansatte til å fremme kvalitet, arbeidssikkerhet, kjemisk sikkerhet og miljøvern i sin virksomhet.

Ledelsen setter mål for økonomi, miljø, helse, sikkerhet og kvalitet, overvåker gjennomføringen av disse, og sørger for at det er tilstrekkelige ressurser til å oppfylle og opprettholde disse målene. Vi utfører regelmessige interne revisjoner der vi vurderer overholdelse av kundens krav, og juridiske krav, regler og instruksjoner, samt effektiviteten i vårt forretningssystem.

Bærekraftrapport

Ta en titt på konsernets bærekraftrapport her.

Bærekraft og trygghet