TPMS -Tire Pressure Monitoring System

Ifølge EU-direktiv 661/2009 skal alle biler som er typegodkjent etter november 2012, og alle nye biler som er solgt etter november 2014, ha dekktrykkovervåkingssystem TPMS (Tire Pressure Monitoring System). Direktivet omfatter ikke eldre biler. Dersom disse ikke har et dekktrykkovervåkingssystem, behøver man ikke å ettermontere et slikt system. 

Systemet skal forbedre trafikksikkerheten og redusere drivstofforbruket. Lufttrykket har stor innvirkning på bilens kjøreegenskaper og dekkenes levetid.

FAQ: TPMS-system