FAQ: TPMS - Tire Pressure Monitoring System

Hva er TPMS?
Hvilke biler omfattes av TPMS-direktivet?
Hva er hensikten med TPMS-systemet?
Hvordan fungerer TPMS-systemet?
Hvordan vet jeg at min bil har et dekktrykkovervåkingssystem som tilfredsstiller kravene i EU-direktivet?
Hva koster dekktrykkovervåkingssystem?
Kan jeg også i fremtiden skifte hjul selv?
Hvordan overvåker man at EU-direktivet følges?Hva er TPMS?

TPMS, eller Tire Pressure Monitoring System, er et dekktrykkovervåkingssystem for dekk.

 Toppen av siden >>Hvilke biler omfattes av TPMS-direktivet?

Ifølge EU-direktiv 661/2009 skal alle biler som er typegodkjent etter november 2012, og alle nye biler som er solgt etter november 2014, ha dekktrykkovervåkingssystem TPMS (Tire Pressure Monitoring System). Direktivet omfatter ikke eldre biler. Dersom disse ikke har et dekktrykkovervåkingssystem, behøver man ikke å ettermontere et slikt system. 

 Toppen av siden >>Hva er hensikten med TPMS-systemet?

Systemet skal forbedre trafikksikkerheten og redusere drivstofforbruket. Lufttrykket har stor innvirkning på bilens kjøreegenskaper og dekkenes levetid.

 Toppen av siden >>Hvordan fungerer TPMS-systemet?

Systemet overvåker lufttrykket i dekkene. Når trykket er korrekt, reduseres bilens CO2-utslipp og sikkerheten øker. Systemet varsler føreren dersom trykket i noe dekk synker med mer enn 20 prosent i forhold til bilens anbefalte lufttrykk – eller senest når lufttrykket er mindre enn 1,5 bar. Føreren kan dermed stanse bilen i god tid før det lave lufttrykket eventuelt kan forårsake en ulykke eller en dekkskade.

Sensorer, eller et indirekte system som måler forskjeller på rotasjonshastighet mellom de ulike hjulene gjennom ABS-systemet. Hovedsaken er at systemet oppfyller de kravene som stilles i EU-direktivet. Bilprodusentene kan selv bestemme hvilket system deres respektive biler skal ha.

 Toppen av siden >>Hvordan vet jeg at min bil har et dekktrykkovervåkingssystem som tilfredsstiller kravene i EU-direktivet?

Den enkleste måten er å sjekke når bilen er produsert (les. ”Hvilke biler omfattes av TPMS-direktivet?”) og sjekk om det finnes varsellampe for TPMS på dashbordet. Når bilen startes, og TPMS-symbolet lyser, så har sannsynligvis bilen et system i tråd med EU-direktivets krav. Når bilen startes kontrollerer bilens hovedcomputer at alle systemer fungerer, og varsellampene slukker etter noen sekunder. Dersom lufttrykket er korrekt, og systemet fungerer som det skal, slukkes også varsellampen for TPMS-systemet. Varsellampen for TPMS-systemet ser slik ut:

 Toppen av siden >>Hva koster dekktrykkovervåkingssystem?

Biler som omfattes av EU-direktivet har et fabrikkmontert dekktrykkovervåkingssystem som er inkludert i bilprisen. Dersom bilen har et indirekte TPMS system (dvs separate sensorer i hvert dekk), så må bileieren selv skaffe separate sensorer.

Prisene på sensorer, og kvaliteten, varierer sterkt. De største produsentene av sensorer finnes i Amerika, Europa og Asia, og de produserer både originalfølere for fabrikkmontering i nye biler og følere for ettermarkedet. Prisene på sensorer varierer fra ca. kr 400,- til ca. kr 2000,- pr stk.

 Toppen av siden >>Kan jeg også i fremtiden skifte hjul selv?

Du kan fortsatt skifte hjul selv – fra sommerdekk til vinterdekk og motsatt. Dekktrykkovervåkingssystem påvirker ikke dette.

Det er imidlertid greit å vite at dersom bilen har et dekktrykkovervåkingssystem (spesielt et aktivt system = separate sensorer i hvert dekk), så kan det hende at TPMS-varsellampen fortsetter å lyse når motoren startes. Dette kan komme av at bilens hovedcomputer krever at de nye følerne skal programmeres inn ved hjelp av bilens diagnoseverktøy ved dekkbytte. Dette må et bilverksted gjøre.

I dag har de fleste nye biler et system der bilens hovedcomputer selv ”finner” de nye trykkfølerne ved dekkbytte, slik at det ikke er behov for omprogrammering. Varsellampen kan lyse 10-15 minutter etter dekkomlegging, men slukker deretter.

 Toppen av siden >>Hvordan overvåker man at EU-direktivet følges?

Ifølge dagens informasjon godkjennes ikke bilen ved kontroll 

  Toppen av siden >>