Fritt verkstedvalg = bilens garantier gjelder!

Fritt verkstedvalg betyr at du som bileier fremdeles har full garanti- og reklamasjonsrett på bilen, enten du utfører bilservicen hos et merkeverksted eller et frittstående verksted. Det betyr at utfører du din bilservice, det være seg intervallservice, EU-kontroll, oljeskift, reparasjon av bremser o.l., hos et av Vianors godkjente bilverksteder, kan du være sikker på at alt arbeid utføres i henhold til bilens krav og med nybilgarantien i behold.

 

Full garanti- og reklamasjonsrett

For at full garanti- og reklamasjonsrett fortsatt skal gjelde, må noen viktige krav oppfylles. Vianors godkjente bilverksteder oppfyller vi disse kravene:

  1. Dokumentasjon på jobben og reservedeler

Velger du et frittstående verksted, må du huske å få dokumentasjon på jobben som er gjort og reservedelene som er brukt. Arbeidet skal være fagmessig utført og i henhold til bilprodusentens retningslinjer. Bildelene skal tilsvare kvaliteten hos originaldeler fra bilprodusenten, og verkstedet må være offentlig godkjent.

Spør verkstedet du ønsker å benytte i forkant om de fyller disse kravene. Det er verkstedets ansvar å fremskaffe denne dokumentasjonen. Er denne i orden, så gjelder garantiene på bilen.

Les mer hos Autobransjens Leverandørforening

  1. Godkjent av Statens vegvesen

I Norge er det Statens vegvesen som godkjenner bilverksteder. Godkjenningen reguleres av forskrift om kjøretøyverksted, fastsatt av Vegdirektoratet. Forskriften stiller strenge krav til både lokaler, teknisk utstyr, kompetanse og kvalitetsstyringssystem. Pass på at verkstedet du velger har skiltet «Godkjent av Statens Vegvesen» på veggen.

Godkjent bilverksted - Statens Vegvesen

Det er nøyaktig de samme kravene som stilles til de frittstående verkstedene som til merkeforhandlerens verksted. Hos Vianor har vi ca 70 serviceverksteder som er godkjent av Statens vegvesen (egeneide og Partnere).

Velger du Vianor, velger du trygt

Bilprodusenten kan ikke kreve at service og reparasjoner skal utføres ved merkeverkstedet. Kravene til godkjenningen fra Statens vegvesen er de samme for merkeverksteder som for frittstående verksteder. Vianor tilfredsstiller alle krav fra bilprodusenter og Statens vegvesen. Det er din bil – og ditt valg.

HUSK! Du har full garanti- og reklamasjonsrett enten du benytter et merkeverksted eller et frittstående verksted.

 

Ta din neste bilservice hos oss!

Hos Vianors finner du et omfattende utvalg bilverkstedstjenester. Vianor sørger for at arbeidet utføres av et godkjent bilverksted, og i henhold til avtalt tidspunkt og ved bruk av reservedeler av høy kvalitet.