De opprinnelige egenskapene til et ubrukt dekk består i opptil fem år

Gummiblandingen i slitebanen blir hardere over tid, og dette endrer dekkets egenskaper. Den vanlige oppfatningen i dekkbransjen er at når dekk ikke er brukt og er lagret riktig, beholder de sine opprinnelige tekniske egenskaper i opptil fem år. Derfor kan dekk produsert opptil fem år tidligere selges som nye. Det er imidlertid god forretningsskikk å informere kunden når dekkene ble produsert hvis de er mer enn tre år gamle.

Et dekk er for gammelt når det nærmer seg ti år

Det er vanskelig å bestemme levetiden til dekk, dvs. maksimal alder fra de ble tatt i bruk, fordi slitasje og aldring av et dekk er avhengig av flere forskjellige faktorer. I tillegg til alder blir tilstanden og funksjonaliteten til dekk også betydelig påvirket av kjørestil, lagring, riktig lufttrykk, tilstrekkelig mønsterdybde og riktige styrevinkler. I samsvar med internasjonal praksis er anbefalt levetid på dekk maksimalt seks år.

Den anbefalte totale levetiden på dekk er maksimalt ti år fra produksjonsdato. I praksis slites vanligvis dekk mye raskere enn den anbefalte levetiden. Den totale levetiden kan oppfylles hvis bilen kjøres lite. I dette tilfellet bør du være spesielt oppmerksom på riktig lagring av dekkene.

De viktigste operatørene i dekkindustrien i Norge følger retningslinjene til sine europeiske paraplyorganisasjoner STRO og ETRMA i sine anbefalinger om alder.

Produksjonsdatoen er angitt på siden av dekket

Dekkets produksjonsdato er angitt ved siden av DOT-merkingen på siden av dekket. I den firesifrede koden angir de to første sifrene produksjonsuken og de to siste sifrene produksjonsåret. 1620 betyr f. eks. uke 16 i 2020.

Aldringen av personbildekk generelt

  • Dekk selges som nye: anbefaling opptil fem år
    Dekk produsert opptil 5 år tidligere kan selges som nye dekk siden dekk beholder sine opprinnelige egenskaper i opptil 5 år når de lagres riktig. Det er god forretningsskikk å informere kunden når dekkene ble produsert hvis de er mer enn tre år gamle.
  • Dekklevetid: anbefaling opptil 6 år
    Dekkets levetid = dekkets alder fra det er tatt i bruk. Det er vanskelig å bestemme en spesifikk levetid for dekk fordi slitasje og aldring er avhengig av flere forskjellige faktorer. I samsvar med internasjonal praksis er anbefalt levetid på dekk maksimalt 6 år, men vanligvis slites dekk mye raskere.
  • Total levetid for dekk: anbefaling opptil 10 år
    Total levetid for dekk = dekkets tekniske alder fra produksjonsdatoen, merket på siden av dekket som en firesifret kode (uuåå) ved siden av DOT-merkingen. I samsvar med internasjonal praksis er anbefalt total levetid på dekk maksimalt 10 år.

Mer informasjon:

 

Tid for nye dekk?

Her kan du enkelt søke etter dekk vha. registreringsnummer, bilmodell eller dekkstørrelse.

Finn dekk