Dekkets livssyklus og miljø

Norge er et foregangsland når det gjelder gjenvinning av dekk; mer enn 95 prosent av de kasserte dekkene gjenvinnes. Når du kjøper deg nye dekk, må du betale en miljøavgift (pr. dd. kr. 25,- pr. personbildekk inkl. mva), og det er denne avgiften som finansierer dette systemet. Du skal derfor ikke kaste dine brukte dekk på avfallsplassen. Levèr de heller hos oss, så bidrar du til å hjelpe miljøet.

Det er Norsk Dekkretur AS som organiserer og administrerer et landsdekkende system for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Disse kan gjenbrukes på mange forskjellige måter, og du kan lese mer om hva dine brukte dekk brukes til, og forskningen som gjøres rundt nye bruksområder her.

Med dekkets livssyklus menes de forskjellige fasene som har med foredling, produksjon, bruk og gjenvinning å gjøre - fra råvare til avfall. Dekkets livssyklus starter på med et gummitre på den sørlige halvkule, f.eks. i Indonesia eller Thailand. Deretter følger foredling av råvarer, produksjon, lagring og transport. Dekkets livssyklus avsluttes når gamle, utslitte dekk leveres til gjenvinning og f.eks. kvernes opp til bruk i blant annet veibygging.

Livssyklusen kan grovt inndeles i fire:

  • Foredling og kjøp av produksjonselementer, for eksempel råvarer og energi
  • Fremstilling av dekk
  • Bruken av dekk
  • Nytteverdien av utslitte dekk. Utgangspunktet for Nokian Tyres’ miljøstrategi er tankegangen om hele dekkets livssyklus.

Det er ved selve bruken av dekk at hoveddelen av dekkets miljøavtrykk skapes. Dekkets største miljøpåvirkning er kjøretøyets drivstoff- eller strømforbruk. Ved å redusere dekkets vekt og rullemotstand er det mulig å redusere dette forbruket, og dermed også redusere utslipp av helseskadelige avgasser og klimagasser. Din kjørestil har avgjørende innvirkning på hvor stort dette forbruket blir. Gjennom økonomisk kjøring er det mulig å redusere drivstofforbruket med 10-20% og man må lade sjeldnere.

Har du flere spørsmål? Kontakt ditt nærmeste Vianor verksted eller send oss en epost.

Tid for nye dekk?

Her kan du enkelt finne riktige dekk vha. registreringsnummer, bilmodell eller dekkstørrelse.

Finn dekk

Hvordan kvitte deg med brukte dekk

Bildekk aldres og har en gitt levetid. Hvor lenge de holder, avhenger av hvor mye de brukes. Dekk har i samsvar med internasjonal praksis en anbefalt levetid på maksimalt seks år. Dekkene slites imidlertid ofte ut fortere enn dette.

Du kan levere dine gamle eller brukte dekk helt gratis hos alle seriøse dekkforhandlere så lenge dekket er tatt av felgen. Ta med deg de brukte dekkene dine til oss, så tar vi oss av resten! Utslitte dekk kan også leveres på en gjenvinningsstasjon. Disse er plassert rundt om i landet, og er lette å finne ved å søke på nettet.

Merk at visse organisasjoner tar betaling for å ta imot gamle dekk. Hvis du leverer dem hos en forhandler, som hos Vianor, koster det ingenting. Det finnes også aktører som tilbyr seg å hente dekkene dine mot betaling, slik at du slipper å levere dem selv.

 

Hvordan resirkuleres gamle dekk

Bildekk-kirkegårder med millioner av brukte dekk er et uhyggelig syn. Bildekk skal heller ikke brennes, da dette avgir store mengder miljø- og helseskadelige gasser – derimot er det mulig å forbrenne dekkene ved veldig høy temperatur og unngå forurensende utslipp, om det gjøres industrielt. I Norge har vi heldigvis gode rutiner når det kommer til resirkulering av gamle dekk. Forhandlere pliktes å ta imot kasserte dekk gratis, mens importører og produsenter er pliktige til å hente dem hos forhandlerne.

Gamle dekk brukes på flere ulike måter, som inkluderer gjenbruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. En del av gummien i gamle dekk blir brukt til å lage nye dekk. De fleste brukte dekk kuttes opp og brukes i produksjon av andre gummiprodukter, eller brennes i spesialovner for å produsere fjernvarme og energi.

Forleng levetiden på dekkene dine

Dekkprodusentene jobber stadig for å bli mer miljøvennlige og bærekraftige, og det legges ned mye forskning på gjenvinning av bildekk. Flere av de ledende produsentene har nå som mål at hele dekket skal kunne brukes på nytt i nær framtid, slik at ingenting går til spille. Det er allikevel ikke til å komme unna at bildekk er en påkjenning for miljøet. Ved å øke levetiden på dekkene sine, kan sjåfører bidra til å minske utslippene – les mer om hvordan du kan forlenge levetiden på dine dekk.