Norge er et foregangsland når det gjelder gjenvinning av dekk; mer enn 95 prosent av de kasserte dekkene gjenvinnes. Når du kjøper deg nye dekk, må du betale en miljøavgift (pr. dd. kr. 20,- pr. personbildekk inkl. mva), og det er denne avgiften som finansierer dette systemet. Du skal derfor ikke kaste dine brukte dekk på avfallsplassen. Levèr de heller hos oss, så bidrar du til å hjelpe miljøet.

Det er Norsk Dekkretur AS som organiserer og administrerer et landsdekkende system for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Disse kan gjenbrukes på mange forskjellige måter, og du kan lese mer om hva dine brukte dekk brukes til, og forskningen som gjøres rundt nye bruksområder her.

Dekkets livssyklus og miljø

Med dekkets livssyklus menes de forskjellige fasene som har med foredling, produksjon, bruk og gjenvinning å gjøre - fra råvare til avfall. Dekkets livssyklus starter på et gummitre på den sørlige halvkule, f. eks. i Indonesia eller Thailand. Deretter følger foredling av råvarer, produksjon, lagring og transport. Dekkets livssyklus avsluttes når gamle, utslitte dekk leveres til gjenvinning, og f. eks. kvernes opp til bruk i blant annet veibygging.

Livssyklusen kan grovt inndeles i fire:

  • Foredling og kjøp av produksjonselementer, for eksempel råvarer og energi
  • Produksjon av dekk
  • Bruk av dekk
  • Nytteverdien av utslitte dekk - utgangspunktet for Nokian Tyres’ miljøtenkning er livssyklustankegangen.

Det er ved bruken av dekk at hoveddelen av dekkets miljøpåvirkning skapes. Dekkets største miljøpåvirkning er kjøretøyets drivstoff- eller strømforbruk. Ved å redusere dekkets vekt og rullemotstand er det mulig å redusere kjøretøyets drivstoff- eller strømforbruk, og dermed også redusere utslipp av helseskadelige avgasser og klimagasser. Førerens kjørestil har avgjørende innvirkning på hvor store avgassutslippene eller strømforbruket blir. Gjennom økonomisk kjøring er det mulig å redusere drivstofforbruket med 10-20% og man må lade sjeldnere.

Har du flere spørsmål? Kontakt ditt nærmeste Vianor verksted eller send oss en epost!

Bestill dekkskift her

Hos oss kan du enkelt booke time for dekkskift på nett. Trenger du nye dekk, så hjelper vi deg gjerne. Dine gamle dekk blir levert til gjenvinning.

Bestill dekkskift