Med optimale oppbevaringsforhold holdes gummiblandingen i god stand og dekkene er sikre lenger. Det viktigste er bla. å oppbevare dekkene innendørs, beskyttet mot sollys, fuktighet, oljer og fett. Dekkene bør dessuten ikke oppbevares slik at de kan komme i klem eller vri seg.   

Når du skal oppbevare dekk, bør du ta hensyn til følgende: 

 • Temperatur 
  Temperaturen i oppbevaringsrommet bør være maks. +25 C, men helst ligge under +15 C. Dersom det er varmere enn +25 C eller kaldere enn 0 C kan gummiens egenskaper forringes, noe som vil forkorte dekkets levetid. Oppbevaring under svale og jevne forhold bevarer best gummiproduktets egenskaper. 
 • Fukt 
  Altfor fuktige lagringsforhold bør unngås. Fuktigheten i oppbevaringsrommet skal ikke være så høy at det kommer vann på dekkene. Dekkene bør heller ikke oppbevares slik at de eksponeres direkte for regn eller vann.
 • Lys 
  Dekkene bør beskyttes mot direkte sollys og lys fra sterke lamper som har høyt UV-innhold. De trives aller best i et mørkt og tørt rom. 
 • Oksygen og ozon 

  Ozongass har en meget negativ påvirkning på dekk. I oppbevaringsrommet burde det ikke finnes apparater som avgir ozon. Slike apparater kan være fluor- eller kvikksølvlamper, el-apparater med høyspenning, el-motorer eller andre el-apparater som kan forårsake gnister eller utladning. 
 • Form 

  Om mulig bør dekkene oppbevares i sin naturlige form slik at de ikke utsettes for spenning, trykk eller vridning. Sterke deformasjoner som utvikles ved langtidslagring kan føre til at dekkene går i stykker når de utsettes for trykk. 
 • Løsemidler, oljer, smøremidler og varmekilder 

  Dekkene bør ikke komme i kontakt med løsemidler, oljer eller smøremidler. Dekkene må beskyttes mot kraftige lyskilder og sveisegnister. 
  Undersøk også om det f.eks. er lov til å oppbevare dekk i et trådbur i kjelleren der du bor. Dette kan være forbudt av sikkerhetsårsaker, da brennende dekk avgir giftig og tykk røyk, noe som forsinker en evt. redningsinnsats. 

 

Dekkhotell sparer plass og sikrer optimale oppbevaringsforhold 

Ved å bruke Vianors dekkhotell kan du være sikker på at dekkene oppbevares under optimale forhold. Du vil også bli informert om mønsterdybden på dekkene, og du kan være sikker på at de vil bli montert av en fagperson som også sjekker lufttrykket i dekkene.

I dag bruker bilister dekkhotelltjenester i stadig større grad fordi de ikke har plass hjemme til et sett med dekk. I tillegg til plassmangel er det mange som velger dekkhotell av praktiske årsaker. Dekkhotelltjenesten inkluderer ofte også dekkskift og -vask, noe som gjør det raskt og enkelt å skifte dekk om våren og høsten. 

«Det har blitt mer og mer vanlig med større dekkstørrelser de siste årene, noe som betyr at dekkene tar opp mer plass og at de har blitt betydelig tyngre å håndtere. Etterspørselen etter dekkhotelltjenester har derfor økt,» sier Vesa Laitinen, Business Area Manager hos Vianor. 

Du bør velge dekkhotelltilbyder ut fra hvor mye innsats du er villig til å legge inn: Trenger du bare dekkoppbevaringstjenestene, eller trenger du også dekkskift og andre tjenester? Vianors dekkhotelltjeneste inkluderer også forsikring mot skader på dekkene. Kundene får en enkel og sikker tjeneste av høy kvalitet.   

«Alle dekkhotellkunder får også et forslag til time for dekkskift, og time kan også enkelt bookes på nettet,» sier Laitinen.   

Oppbevaring med eller uten felger? 

Mange lurer på om de bør oppbevare dekkene med eller uten felger, eller om dekkene bør stables eller henges opp til oppbevaring? En personbil har fire dekk, så hva er den smarteste måten å oppbevare dem på?  

Hvis dekk oppbevares i feil posisjon, kan de komme under press, som igjen kan føre til deformasjoner. Stabling er én måte å sikre at dekkene beholder formen under oppbevaring. Du kan også plassere dem stående for å redusere presset på dekkene. Men hvis dekkene har felger, kan det være bedre å stable dem.  

Den tredje måten å oppbevare dekk på, er å henge dem opp. Det finnes veggkroker og stativer til dette formålet. Når du henger opp dekk, må du imidlertid forvisse deg om at dette er den riktige løsningen hvis dekkene har felger. I slike tilfeller må du også sikre at de har riktig lufttrykk. 

Hva er riktig oppbevaringsplass for dekkene? 

Valg av sted er svært viktig når du skal oppbevare dekk. Dekk bør alltid oppbevares innendørs, da uteforholdene varierer for mye til å kunne holde dekkene i god stand. Fuktigheten og temperaturen utendørs er dessuten uegnet til å oppbevare dekk. Eksponering for direkte sollys under oppbevaring kan også påvirke dekkenes tilstand. Også felgene kan ta skade hvis de oppbevares utendørs. 

Det er mulig å oppbevare dekk i en garasje eller et lager, men i tillegg til de ovennevnte faktorene må det sikres at det ikke finnes stoffer i området som kan skade dekkene. Dette inkluderer stoffer som oljer, løsemidler og kjemikalier. Hvis du bestemmer deg for å oppbevare dekkene i garasjen, må du forvisse deg om at temperatursvingningene ikke er altfor store. 

Fordeler med et dekkhotell 

Hvorfor bør du oppbevare bildekkene på et dekkhotell? Ved å overlate dekkoppbevaringen til dekkeksperter, sparer du deg selv arbeidet med dekkhåndteringen, og du kan være trygg på at dekkene oppbevares under optimale forhold. Vianors dekkhotell gir deg følgende fordeler: 

 • Du sparer plass når dekkene ikke oppbevares hjemme eller andre steder på egen risiko. 
 • Forholdene i dekkhotellet er ideelle for dekkoppbevaring. Dekkene er beskyttet mot UV-lys, og det finnes ingen stoffer som kan skade dekkene. 
 • Vi vasker og sjekker tilstanden til dekkene. 
 • Det er enkelt og praktisk å skifte dekk om våren og høsten når dekkene oppbevares på dekkhotellet. 
 • Ved å oppbevare dekkene under optimale forhold, kan du forlenge dekkenes levetid. 

Du finner enkelt ditt nærmeste Vianor serviceverksted på nettet, der du kan se alle tjenestene vi tilbyr. Vi tilbyr også omfattende bilvedlikeholds- og dekktjenester, så vel som dekk og felger fra velkjente merker. 

Startpris fra 1150kr

Sjekk inn på vårt dekkhotell! Gjør dekkholdet enkelt med dekkhotell hos Vianor.