Dekkene varer lenger ved god oppbevaring

Dersom du oppbevarer dekkene dine på en god måte, vil levetiden deres forlenges.

 1. Temperatur

  Temperaturen i oppbevaringsrommet bør være maks. +25 C, og helst ligge under +15 C. Dersom det er varmere enn +25 C eller kaldere enn 0 C kan gummiens egenskaper forringes, noe som vil forkorte dekkets levetid. Oppbevaring i svale og jevne forhold bevarer best gummiproduktets egenskaper.
 2. Fukt

  Altfor fuktige lagringsforhold bør unngås. Fuktigheten i oppbevaringsrommet skal ikke være så høy at det kommer vann på dekkene. Dekkene bør heller ikke oppbevares slik at de eksponeres direkte for regn eller vann.
 3. Lys

  Dekkene bør beskyttes spesielt mot direkte sollys og lys fra sterke lamper som har høyt UV-innhold. De trives aller best i et mørkt og tørt rom.
 4. Oksygen og ozon

  Ozongass har en meget negativ påvirkning på dekk. I oppbevaringsrommet burde det ikke finnes apparater som avgir ozon. Slike apparater kan være fluor- eller kvikksølvlamper, el-apparater med høyspenning, el-motorer eller andre el-apparater som kan forårsake gnister eller utladning.
 5. Fysiske ytre belastninger

  Optimalt sett burde dekk oppbevares stablet med dekksiden uten felgfronten ned mot gulvet, eller henges på veggen (kun dersom dekket er montert på felg). Dekk burde kun oppbevares stående i dekkreol. Deformeringer under langvarig oppbevaring kan føre til skader når dekkene tas i bruk og belastes normalt. Dersom det er mulig bør dekkene oppbevares slik at de ikke er utsatt for spenninger, press eller vridninger. 
 6. Løsningsmiddel, oljer, smøremiddel og varmekilder

  Dekkene bør ikke komme i kontakt med løsningsmiddel, olje eller smøremiddel. Dekkene må beskyttes mot kraftige lyskilder og sveisegnister.

Startpris fra 1100kr

Sjekk inn på vårt dekkhotell! Gjør dekkholdet enkelt med dekkhotell hos Vianor.