EUs nye dekkmerking

EC_tyre_label_web_rgb_S.jpg

Sikkerhet, økonomi og miljøeffektivitet

EUs nye dekkmerking, som trådte i kraft fra og med november 2012, vil forenkle valget av dekk. Dekkmerkingen fungerer omtrent på samme måte som energieffektivitetsmerking på hvitevarer.

Hensikten med dekkmerkingen er at man skal velge dekk av bedre kvalitet, og dermed også sikrere dekk. Når dekkmerkingen trer i kraft vil man tydelig kunne se klassifiseringsmerkingen på alt informasjonsmateriell om dekk og hos alle forhandlere.

Når det gjelder vinterdekk, hjelper ikke dekkmerkingen nordiske forbrukere. Den kan i verste fall faktisk være villedende, og sette trafikksikkerheten på spill. Dekkmerkingen gjelder piggfrie vinterdekk, men ikke piggdekk.

polttoainetaloudellisuus.jpgDrivstofføkonomi
Rullemotstandsklasser A-G for å vurdere dekkets drivstofføkonomi. Les mer om drivstofføkonomi.

markapito.jpgVåtgrep
Våtgrepsklasser A-G for bremselengder på vått underlag. Les mer om våtgrep.

ohiajomelu.jpg

Dekklyd
Utvendig lydnivå og måleverdier for utvendig lydnivå. Les mer on dekklyd.

Informasjon som forenkler valg av dekk

Tre egenskaper som omfattes av dekkmerkingen: drivstofføkonomi, våtgrep og ekstern dekklyd. I tillegg til de tre egenskapene det fokuseres på i EUs dekkmerking, er det mange flere egenskaper som påvirker sikkerhet, ytelse og miljø – egenskaper dekkutviklere verdsetter.

Når du velger nye dekk, er det best å velge dekk som møter dine behov best mulig. Selv om den nye dekkmerkingen vil gjøre det enklere å sammenligne ulike dekktyper, vil det lønne seg å innhente informasjon også fra andre kilder – blant annet dekkforhandlere, motorbladenes uavhengige dekktester og dekkprodusentene.

Vinterdekk og nordiske forbrukere

Den nye dekkmerkingen tar ikke hensyn til nordiske vinterforhold. Under krevende og skiftende vinterforhold er grepet på snø og is dekkenes viktigste sikkerhetsegenskaper. For å kunne kjøre trygt er det viktig å velge riktig type dekk for de aktuelle kjøreforholdene.

Den nye dekkmerkingen gjelder dekk som er produsert etter 1. juli 2012 til følgende kjøretøy som er godkjent for trafikk på offentlig vei: Personbiler, 4x4-biler, lette lastebiler og dekk til lastebiler og busser.

Dekktester er viktige
Nokian Tyres vintergrepsmerking

EUs nye dekkmerking - Lastbiler og busser

EU_Tyre_Label-registrated.jpg

De tre klassifiseringskriteriene for dekkmerking

Klassifiseringskriteriene (drivstofføkonomi, våtgrep og ekstern støy) er forenklende og veiledende ved valg av dekk. Den standardiserte klassifiseringsinformasjonen vises på et klistremerke som limes på dekkets slitebane eller merkes på annen måte. I tillegg til disse tre egenskapene finnes det en rekke andre faktorer knyttet til sikkerhet, ytelse og miljø som utviklerne av lastebildekk har fokus på, som:

 • Sikkerhetsegenskaper på is og snø
 • Kilometerytelse og dekkstammens slitestyrke
 • Kjørestabilitet og manøvreringsegenskaper

polttoainetaloudellisuus.jpgDrivstofføkonomi

Rullemotstanden utgjør 10-30 % av drivstofforbruket hos lastebiler og busser avhengig av kjørestil. Den påvirker energieffektiviteten og derfor også bilens driftskostnader og CO2-utslipp. Jo lavere rullemotstanden er, desto lavere blir drivstofforbruket.

Energieffektivitetsklassen symboliserer dekkets rullemotstand. Den viser i hvor stor grad dekkene påvirker kjøretøyets drivstofforbruk og CO2-utslipp.

Klassifiseringskategoriene starter på A (grønn) og slutter på G (rød). Klasse A er best, klasse G er svakest.

Forskjellen i drivstofforbruk mellom to klasser er ca. 1-3 %. Hvor mye du sparer avhenger av kjørestilen. Ved kjøring av lange strekninger på hovedveier kan man spare mest drivstoff ved å velge riktig type dekk. Ved bykjøring har dekkene mindre innvirkning på drivstofforbruket.

markapito.jpgVåtgrep

Våtgrep er en viktig sikkerhetsegenskap, spesielt for sommerdekk. Det forteller om bilens bremseevne på våte veier. I klassifiseringen er A best og F svakest. Klassene D og G brukes ikke.

Dekk med enestående våtgrep har kortere bremsestrekning, mer stabile kjøreegenskaper og bedre styreegenskaper.

Forskjellen i bremsestrekning på våt vei, med en fart på 60 km/h er imellom to klasser (for eksempel B-C) 4 - 6 meter.

Våtgrepsklassifiseringen kan virke villedende

Dekkets våtgrepsklassifisering forteller nødvendigvis ikke hvordan dekket passer til nordiske vinterforhold. Lastebil- og bussdekkene fra Nokian Tyres er også beregnet på kjøring om vinteren. Kontroller hvordan dekkene egner seg om vinteren i Nokian Tyres bruksområdeanbefalinger.

ohiajomelu.jpgEkstern dekkstøy

I den nye EU-dekkmerkingen ser man på reduksjon av eksternt støynivå som en meget viktig faktor. Dersom millioner av biler kjører på mer stillegående dekk, ville også veistøyen bli betydelig redusert. Den eksterne støyen som dekkene forårsaker måles i desibel. Ekstern dekkstøy tilsvarer ikke støyen man hører inne i bilen, dette fokuseres det ikke på.

I tillegg til det oppgitte støynivået i desibel dB(A) vises et bilde dekkets støynivå

 • 3 sorte bølger = støyende dekk, dekket overstiger den kommende typegodkjenningen
 • 2 sorte bølger = gjennomsnittsdekk, dekket er i samsvar med den kommende typegodkjenningen
 • 1 sort bølge = stillegående dekk, dekket er mer enn 3 dB mer stillegående enn den kommende typegodkjenningen

Typegodkjennelsene endres i november 2012.

Drivstofføkonomi og veisikkerhet avhenger i stor grad av førerens adferd.

Merk deg følgende:

 • Med en økonomisk kjørestil kan man redusere drivstofforbruket betydelig
 • Velg dekktype etter bruksformålet og -forholdene. Kontroller at dekket passer i Nokian Tyres anbefalinger.
 • Lufttrykket må kontrolleres regelmessig for optimal kjøresikkerhet og -komfort.
 • For lavt lufttrykk sliter betydelig mer på dekket, påvirker drivstofforbruket og utgjør en klar trafikksikkerhetsrisiko.
 • En ansvarsfull bilist er alltid bevisst på dekkenes egenskaper og stand. Bare en fører som kjenner bilen og dekkene sine kan regulere farten og avstanden til bilen foran etter forholdene.

EU`s dekkmerking og Vianor

All informasjon om merking av dekk vil du finne på Vianor sin hjemmeside fra 1.11.2012. Denne informasjonen vil du også finne ute på alle avdelinger.