Våtgrep

Kjør sikrere

Våtgrep er en viktig sikkerhetsegenskap, spesielt for sommerdekk. Dette avgjør hvor effektivt kjøretøyet kan bremses på våt vei. Klasse A er best og klasse F er dårligst. Klassene D og G brukes ikke.

Dekk med godt våtgrep har kortere bremsestrekning og mer stabile kjøreegenskaper.

Forskjellen i bremsestrekning er fire billengder

jarrutusmatka-kuvitus.jpg

Merkingen viser dekkets bremsestrekning fra 80 km/t på våt asfalt. Eksempelvis er forskjellen i bremsestrekning opp til drøyt 18 meter – eller fire billengder – mellom dekket i klasse A og dekket i klasse F. Forskjellen i bremsestrekning mellom dekk som ligger i klassene etter hverandre er en billengde (3-6 meter).
 

» Best og dårligst. Klasse A har mer enn 18 meter kortere bremsestrekning enn klasse G.

» Klasser etter hverandre, eksempelvis B-C, har en forskjell i bremsestrekning på en billengde.

Våtgrepsklassifi-
seringen gir feil signaler

Våtgrepsklassifiseringen viser ikke hvor godt et vinterdekk er under nordiske forhold. Nordiske piggfrie vinterdekk er utviklet for nordiske vinterforhold med mye glatt føre på is og snø. I piggfrie vinterdekk for sentraleuropeiske forhold prioriteres kjøreegenskaper i høy fart på tørre veier på bekostning av isgrepet.

EU`s dekkmerking og Vianor

All informasjon om merking av dekk vil du finne på Vianor sin hjemmeside fra 1.11.2012. Denne informasjonen vil du også finne ute på alle avdelinger.

Drivstoffsparing og sikkerhet avhenger i stor grad av sjåførens kjørestil. Legg merke til følgende:

  • En økonomisk kjørestil kan senke drivstofforbruket betydelig.
  • Lufttrykket i dekkene bør kontrolleres med jevne mellomrom for å gi optimal kjøresikkerhet og -komfort.
  • For lavt lufttrykk øker dekkslitasjen og drivstofforbruket og er en trafikksikkerhetsrisiko.
  • En ansvarlig bilist kjenner til hvilke egenskaper dekkene på bilen har, og hvilken tilstand de er i. For å kunne holde riktig hastighet under alle forhold, og sikker avstand til bilen foran, er det en forutsetning at bilføreren kjenner både bilens og dekkenes egenskaper.


EUs nye dekkmerking video (in english):


Les mer www.nokiantyres.no/eu-nye-dekkmerking

EUs nye dekkmerkingDrivstofføkonomi / DekklydDekktester er viktige