Kontroller dekkene

Profiltiefe.jpgBileiere har en tendens til å overvurdere tilstanden på sine vinterdekk. For å unngå problemer med unøyaktige visuelle mål, har Nokian Tyres utviklet DSI (Driving Safety Indicator) som viser den nøyaktige dybden på dekkmønsteret. DSI-systemet viser mønsterdybden i millimeter. Tallene viser klart om dekkene er trygge å bruke og hvor stor mønsterdybden er.

Sikker mønsterdybde på vinterdekk er minst fire til fem millimeter. Lovfestet minstedybde er tre millimeter.

Hvis piggene er løst festet i slitebanen, blir dekkenes gripeevne redusert. Hvis piggene er slingrete, vil de ikke gripe ordentlig på is og dekkene blir ikke gode på slapseføre og snø. Hvis mange pigger har løsnet ujevnt mellom de forskjellige dekkene, kan gripeevnen være farlig lav. Antall pigger i dekkene som er montert på bilen bør ikke variere med mer enn 25 %.