Skader og slitasje på frontruten merkes særlig godt på solfylte dager, når det er støv i luften og solen skinner forholdsvis lavt. Om vinteren reduseres sikten ofte av snø, salt, søle eller frost på frontruten. Lyset fra den lave solen blender og skaper reflekser hvis frontruten er ripet opp. 

– Ifølge undersøkelser fra den finske transport- og kommunikasjonsmyndigheten Traficom og observasjoner som Vianor har gjort, er frontruten i god stand hos kun halvparten av bilene i Finland. Særlig steinsprutskader går igjen, forteller Pekka Alanko, ansvarlig for bilvedlikehold hos Vianor. 

Du kan forlenge levetiden til frontruten ved å holde den ren og skifte vindusviskere i tide. Å sørge for tilstrekkelig sikkerhetsavstand reduserer også risikoen for steinsprut og sprekker. 

Steinsprutskader som er mindre enn en femkroning, kan vanligvis repareres 

Det er ikke automatisk slik at frontruten må skiftes om den har fått steinsprut. Steinsprut på størrelse med en femkroning kan i de fleste tilfeller repareres, forutsatt at skaden ikke sitter helt ut i kanten på frontruten. 

– Når det oppstår steinsprut, er det viktig å dekke over området med f.eks. tape og få det reparert øyeblikkelig. Reparasjonen tar ca. en halvtime, og du kan deretter kjøre videre med det samme, forklarer Alanko. 

Hvis du har frontruteforsikring på bilen, betaler du vanligvis kun en egenandel. De fleste verksteder ordner opp med forsikringsselskapet, slik at kundene slipper å sende inn skademelding selv. 

En sprekk i frontruten kan gjøre at bilen ikke består kontrollen 

En sprekk eller omfattende steinsprut i synsfeltet utgjør en sikkerhetsrisiko. Ved en kjøretøykontroll vil det resultere i krav om reparasjon, og en sprekk i førerens synsfelt kan føre til at kontrollen ikke bestås. Sprekker blir generelt ikke reparert: Frontruten må byttes. 

Selv om sprekken eller steinsprutskaden på frontruten ikke er direkte i førerens synsfelt, er det likevel lurt å få den fikset. Frontruten er en del av bilens strukturelle integritet, og denne svekkes hvis frontruten skades.  

Frontruten er ofte utstyrt med systemsensorer som f.eks. kameraer, som skal hjelpe føreren. Riper, steinsprut og sprekker kan gå ut over funksjonen til disse sensorene. Hvis det er montert slike sensorer på frontruten, må systemet kalibreres etter at frontruten har blitt skiftet. 

Slitte viskerblad gir redusert sikt og kan lage riper i frontruten 

Slitte viskerblad visker dårlig og etterlater striper på frontruten som kan redusere sikten betraktelig – særlig når det er mørkt. I tillegg kan viskerblad som er i dårlig stand, lage riper i frontruten. 

– Når du bytter frontrute, er det lurt å samtidig sjekke viskerbladene, slik at den nye frontruten ikke skades av slitte blad. Vær også oppmerksom på innsiden av frontruten. Rengjør innsiden av ruten jevnlig med et egnet vaskemiddel for å bevare god sikt, påminner Alanko. 

Det finnes to typer viskerblad: med og uten ramme. Innrammede viskerblad har en metallramme som bladet er festet i, mens rammeløse blad er utelukkende i gummi på utsiden. Rammeløse viskerblad brukes særlig om vinteren, og har den fordelen at de ikke fryser like lett som blad med metallramme. 

– Viskerbladene bør skiftes når de ikke lenger rengjør frontruten godt. Slitasjen på bladene avhenger både av bruken og faktorer som eksponering for sollys, veisalt og støv. Noen ganger varer bladene lenge, og andre ganger slites de relativt raskt, påpeker Alanko. 

Spylervæske selges både som ufortynnet konsentrat og bruksklar blanding. Spesielt om vinteren er det en god idé å kontrollere frysepunktet til væsken før du fyller spylervæsketanken.  

Ønsker du å få tilsendt informasjon, tips og tilbud knyttet til dekk og biltjenester på e-post? Abonner på Vianors nyhetsbrev.