Dine fordeler

 • Det er kun personale med nødvendig opplæring og tillatelse som kan utføre arbeid på AC-systemer. Tar du AC-servicen hos Vianor kan du være sikker på at bilen din er i trygge hender.

 • Riktig temperatur og luftfuktighet i bilen påvirker sjåføren. En velfungerende AC bedrer kjørekomfort og dermed sikkerhet ved kjøring.

 • Få bedre inneklima og bruk mindre drivstoff. Årlig vil omkring 5% til 15% av kjølemiddelet forsvinne fra systemet og effekten blir dårligere. En AC med dårlig effekt trekker mer motorkraft, og etter hvert som mengden kjølemiddel reduseres, må kompressoren kjøre oftere, noe som bidrar til økt drivstofforbruk.

 • For mange er bruk av AC noe som hører sommeren til, men vi anbefaler å bruke AC-anlegget hele året rundt. Da er du garantert et jevnt og godt inneklima i bilen, og alle delene i systemet holdes i gang. AC-anlegget tørker dessuten opp luftfuktigheten og forhindrer dugg på rutene, noe som er fordelaktig om høsten og vinteren.

Servicen inkluderer 

 • Tapping, vakuumering og fylling av AC-anlegget.
  OBS: etterfylling av kjølemiddel og smøreolje til kompressor tilkommer. Les mer under "Om service, kjølemiddel og lekkasjer".

Tilleggstjenester 

 • Evt. reparasjon og reservedeler.
  OBS: reparasjoner av AC-anlegg kan kun utføres hos våre godkjente bilverksteder.


Om service, kjølemiddel og lekkasjer

Slik utfører vi AC-service:

Først tømmer vi anlegget for kjølemiddel, deretter utfører vi en vakuumering av systemet, før vi fyller anlegget med nytt kjølemiddel. Vi måler hvor mye kjølemiddel som er igjen i systemet, og avviket mellom anbefalt mengde og det som er tatt ut, er det som etterfylles og som tilkommer i pris. Anslagsvis ligger dette på mellom ca. kr. 500-2500,- avhengig av behovet for etterfylling og hvilken type kjølemiddel bilen krever. 

Dårlig effekt eller lekkasje?

Det er vanlig at ca 5-15% av kjølemiddelet forsvinner ut av klimaanlegget per år. Derfor anbefaler vi å ta en AC-service med ca 2-3 års intervall for best mulig effekt. Dersom en bil er 7-10 år gammel og tidligere ikke har foretatt AC-service, er det ikke unormalt at systemet kan være tomt og effekten borte.

Dersom en bil kommer inn med tomt anlegg, er det normal prosedyre hos oss å utføre en trykktest for å finne eventuelle lekkasjer. Disse er forholdsvis store dersom de avdekkes ved vakuumeringen. Deretter brukes en søkegass (f.eks. Formier 5) og en sniffer for å sjekke etter evt. lekkasjer. Snifferen «lukter» og indikerer der søkegassen siver ut. Noen verksteder benytter UV-sporstoffer for å lokalisere lekkasjer. Denne metoden tar noe mer tid, da man er avhengig av at sporstoffet må sirkulere i anlegget en tid før evt. lekkasjer kan lokaliseres. Det er verdt å merke seg at mange lekkasjer kan være svært små og vanskelige å avdekke. Det samme gjelder dersom lekkasjen ligger i solid klem.

Effekten på anlegget kan også påvirkes av f.eks. tett kupèfilter, da dette reduserer kaldluften som kommer gjennom lufteventilene. Andre ting som kan redusere effekten er slitt kompressorclutch eller kompressoren i sin helhet, samt for mye kondens i systemet. Det er derfor viktig at vi har en god dialog med deg som kunde; har du nylig merket mindre eller ingen effekt, er det lang tid siden forrige AC-service, eller har du nylig utført andre reparasjoner på bilen etc. Godt renhold i motorrommet anbefales generelt.

Om kjølemiddel:

Kjølemiddel (også kalt AC-gass, kjølevæske, kjølemedium) er gassen som sirkulerer i AC-anlegget ditt og som gir kald luft. Alle biler har et merke i motorrommet (se under) der det oppgis type kjølemiddel som må brukes, samt mengde. På vanlige personbiler og SUV-er vil denne mengden anslagsvis ligge på mellom ca 360 gram til over 1200 gram. Mange nyere biler som f.eks. Tesla Modell X, har dessuten to-sone klimaanlegg (også anlegg bak). Jo mer kjølemiddel, desto større kapasitet på kjøling.

Det finnes hovedsaklig 2 typer kjølemiddel:

 • R134: gassen de fleste biler benytter.
 • 1234YF: mest vanlig på nye biler og elbiler. 

PAG og POE: smøring av AC-kompressoren

Et AC-anlegg må også tilføres et smøremiddel som oljer AC-kompressoren og o-ringene som holder koblingene tette. Disse oljene, ofte kalt PAG- eller POE-oljer, varierer fra bil til bil og kan ikke brukes om hverandre. Noe smøremiddel forsvinner ved tappingen og dette kommer som tillegg i pris.

AC-anlegg / merke for kjølemiddel

Eksempel på merket i motorrommet: R-134a gass 900+/-50 gram (refrigerant) og PAG olje (compressor lubricant).

Vi anbefaler også AC-rens

AC-anlegget i bilen produserer mye fuktighet, noe som gir gode vekstforhold for bakterier. Vår Evapomat klimarenser sender rensevæske inn i luftekanalen og klimaanlegget, hvor den rengjør og dreper bakterier. Dette vil fjerne vond lukt i bilen, og gi frisk og god luft.

Les mer og bestill AC-rens her

 

Pris kr 1670

Sørg for et godt inneklima i bilen - bestill AC-service i dag!

Mer om AC-service

Når bilens klimaanlegg ikke fungerer som det skal, anbefaler vi deg å bestille en AC-service for å gjøre kjøreturen sval og komfortabel igjen. Å ha riktig temperatur og fuktighet i bilen handler også om sikkerhet, slik at du kan konsentrere deg om det som er viktig – kjøringen. Akkurat som resten av bilen bør du få utført service på klimaanlegget for å sikre optimal ytelse.

Hvordan merker jeg om AC-en ikke virker?

Du vil raskt merke om AC-systemet ikke virker. Dersom det ikke kommer kald luft fra AC-en og luften i bilen synes fuktig, må du trolig få vedlikeholdt AC-en. Den vonde lukten og fuktigheten i bilen betyr at luften ikke sirkuleres skikkelig. En defekt AC-enhet kan også redusere motorytelsen og drivstofføkonomien. Det lønner seg å betale en liten pris annenhvert år for å opprettholde AC-ytelsen i stedet for å stå overfor større kostnader lenger frem i tid.

En AC-rens hos Vianor innebærer en komplett rens av bilens klimaanlegg. Aircondition skaper mye fuktighet, og det igjen gir grobunn for bakterier. Når disse bakteriene spres ut i bilens kupé, kan det skape både vond lukt og allergiske reaksjoner. Når vi utfører rens av AC-anlegget sørger vi for å fjerne vond lukt, og tar samtidig knekken på bakterier som samler seg i luftekanalene. Kanalene som rengjøres under en slik service er ikke normalt tilgjengelige, og arbeidet skal kun utføres av en lisensiert fagperson.

Vi tilbyr også skift av kupéfilter og tilføring av frisk duft etter rensen er utført, dersom ønskelig. Du får mye igjen for jevnlig vedlikehold av AC-anlegget, både på kort og lang sikt.

AC-service pris

Den totale prisen for å utføre en AC-service for bil er avhengig av flere variabler, og kan derfor ikke kalkuleres nøyaktig på forhånd. Startprisen for en slik service hos Vianor ligger på 1590 kr, som inkluderer både tømming, vakuumering, og til sist fylling av AC-anlegget. Kjølemiddelet som evt. må etterfylles (forskjellen mellom det som ble tappet ut og det som er anbefalt på anlegget) tilkommer.

Hvor mye kjølemiddel som behøver å etterfylles kan variere mye – både basert på systemet i bilen, samt på hvilken type kjølemiddel den bruker. Om det fortsatt finnes mye kjølemiddel igjen i systemet kan tilleggsprisen være på rundt 500 kr, mens hvis det er bortimot tomt, kan det strekke seg opp mot 2500 kr for etterfylling. Dette fremkommer først etter tappingen av anlegget.

AC-service pris for bil vil også bli påvirket av hvorvidt kompressoren i anlegget behøver smøreolje. Dette er imidlertid en lavere sum enn kjøleoljen, som er den viktigste delen. Det er også viktig at både rett type, samt riktig mengde, smøre- og kjøleolje brukes for at AC-anlegget skal fungere optimalt. Med en AC-service hos Vianor er du garantert en grundig, profesjonelt og riktig utført jobb, som resulterer i at du trygt kan kjøre videre uten bekymringer.

Utgiftene for servicen på bilens AC-anlegg spares inn igjen over tid, samtidig som det gir deg mange fordeler – både umiddelbart og på sikt. Et godt inneklima i kupeen øker komforten for både føreren og passasjerene, gjennom riktig temperatur og luftfuktighet. Det gir en mer behagelig kjøreopplevelse, som bidrar til økt konsentrasjon og sikrere kjøring. Etter hvert som kjølemiddelet forsvinner fra anlegget nedsettes AC-effekten, som dermed gjør at kompressoren må jobbe oftere – dette resulterer i økt drivstofforbruk.  Et velfungerende AC-anlegg betyr derfor også at kjøretøyet på sikt vil bruke mindre drivstoff, som gjør at kostnadene reduseres – samtidig som du kan nyte et behagelig klima i ønsket temperatur, året rundt!

Kan Vianor også fikse klimaanlegget i bilen min?

Ja, det kan vi! Vi i Vianor kan det meste om biler også, ikke bare dekk. Vi har kompetansen og verktøyet til å utføre AC-service på alle biler, uavhengig av alder, merke eller modell. Kun autoriserte mekanikere med relevant opplæring har lov til å utføre AC-service på biler. Det finner du alltid hos ditt nærmeste Vianor servicesenter.

Kjølemiddelet som brukes i alle nyere bilmodeller (registrert i/etter 2017), er R1234yf. Det er best å overlate jobben til en fagperson når det gjelder sikker og bærekraftig håndtering av kjølemidler. Etterfylling av kjølemiddel i enheten er den viktigste delen av AC-servicen. Dette vil ikke koste deg mye hos Vianor, og de fleste bilprodusenter anbefaler inspeksjon og service av AC-systemet annenhvert år. Det er verdt å merke seg at AC-service ikke er inkludert i standardservicen for alle bilmerker. Våre mekanikere vil sjekke hvilken kjølemiddeltype som egner seg for din bil under AC-servicen. Hvis du vil vite hva som er riktig kjølemiddeltype for din bil, står det vanligvis angitt på en merkeplate i motorrommet på bilen.

God tur videre!