OBS!

Har du fått påvist feil eller mangler på EU-kontroll, må disse utbedres før bilen kan godkjennes. 

Ja, jeg ønsker prisoverslag på reparasjon + etterkontroll

Dersom du allerede har utbedret feilene, kan du enkelt booke etterkontroll under.

Dine fordeler

  • Etterkontrollen blir utført hos et godkjent kontrollorgan som kan utføre EU-kontroll i henhold til lover og retningslinjer.
  • Du vil få med deg kopi av kontrollseddelen, slik at du har dokumentasjon på utført kontroll i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid.

Servicen inkluderer

  • Etterkontroll og evt. godkjenning av kjøretøy ved vårt godkjente verksted.
  • Eventuelt kostnadsoverslag ved behov.
  • Innsending av dokumentasjon til Statens Vegvesen.

Tilleggstjenester

  • Reservedeler ved behov
  • Vindusviskerblad ved behov

Pris kr 725

Bestill tid for EU etterkontroll (PKK)! Legg tjenesten i handlekurven og book time.

Mer om EU etterkontroll

EU-kontroll av kjøretøy skal påse en tryggere og mer miljøvennlig bilpark, og med det høyne trafikksikkerheten til alle som ferdes i trafikken. Dersom du har hatt bilen på EU-kontroll, og det er påvist mangler av grad 2 og/eller 3, må disse manglene utbedres, og bilen må fremvises på en etterkontroll. EU etterkontroll må utføres av godkjente kontrollører og verksteder, og de fleste av Vianors serviceverksteder er godkjente kontrollorgan. Dersom du ikke har godkjent bilen innen fristen, vil Statens Vegvesen sende en begjæring om avskilting, og bilen har da kjøreforbud.

Utbedring av mangler før etterkontroll

Ved etterkontroll skal det kontrolleres at manglene fra EU-kontrollen er fullstendig utbedret, og at reparasjonen ikke medførte andre feil som ikke ville blitt godkjent ved en EU-kontroll. Etterkontrollen skal følge den kontrollinstruksen som ble benyttet ved EU-kontrollen. En mangel kan ikke endres til en mildere bedømming. Påviste mangler kan kun slettes, og dette skal gjøres først etter at fullgod reparasjon er utført. Det er ikke mulig å registrere nye mangler på en etterkontroll. Finner vi, eller et annet kontrollorgan, nye trafikkfarlige feil skal dette varsles.

Strengere frister for godkjenning

I 2019 ble det innført nye og strengere regler for EU-kontroll, og her er det viktig å fremheve 2 forhold mht. godkjenning innen tidsfristen: 

  • Fra EU-kontroll til godkjenning kan det maks. gå 2 måneder, dvs at dersom bilen ikke ble godkjent og det er mer enn to måneder til kontrollfrist, får man maks to måneder på å utbedre feilene.
  • Du må beregne tid til både kontroll, samt eventuell reparasjon og etterkontroll innen fristen, da du ikke lenger får mer tid utover den den opprinnelige fristen. Overholder du ikke fristen for godkjent EU-kontroll, vil bilen bli begjært avskiltet.