Dine fordeler

  • Aircondition-system bedrer komfort og sikkerhet ved kjøring. Kjørekomfort, egnet temperatur og luftfuktighet påvirker sjåføren. Håndtering av aircondition ved daglig bruk er enkelt og problemfritt, men AC-systemet krever jevnlig vedlikehold for å fungere pålitelig og effektivt.
  • AC-systemet er utviklet for å redusere og eliminere effektene av fukt og varme, samtidig som det skal rense kupéluften i bilen. AC-systemet i bilen er et lukket system, der kjølemiddelet sirkulerer med kompressoren på samme måte som kjøleskapet hjemme. Aircondition produserer ikke kulde, men transporterer varmen inne i bilen til utsiden.
  • Omkring 10% til 15% av kjølemiddelet vil forsvinne fra systemet. Bilfabrikantene anbefaler normalt service hvert annet år for å opprettholde god effekt.
  • Etter hvert som mengden kjølemiddel reduseres, kjører kompressoren oftere, noe som medfører økt drivstofforbruk. System med dårlig funksjon trekker også mer motorkraft.

Servicen inkluderer 

  • Tapping, vakuumering og fylling av AC-system.

Kjøpes separat 

  • Reservedeler
  • AC-kjølemiddel
  • Kostnad for benyttet mengde gass til fylling kommer som tillegg

Startpris fra 1450kr

Sørg for et godt inneklima også i bilen - bestill AC-service