Dine fordeler

  • Servicen inkluderer kontroll av bremsesystem og bremsevæske.
  • Vi kontrollerer tilstanden til alle slitedeler, slik som bremseklosser/bremseskiver etc.
  • Jobben utføres av fagfolk på et godkjent bilverksted.

Tilleggstjenester

  • Bremsedeler som bremseklosser-, skiver og væske.
  • Arbeid.

OBS!

Enkelte av Vianors serviceverksteder utfører kun salg og bytte av bremsedeler. Vianors bilverksteder reparerer bremsesystemer. For priser, kontakt ditt nærmeste Vianor serviceverksted eller klikk på knappen under.

Vi reparerer og vedlikeholder bremsene på bilen din! For å kunne beregne en så riktig pris som mulig trenger vi litt ekstra informasjon. Klikk på knappen under.

Be om pristilbud

Mer om bremser i bil

Like viktig som at bilen har fremdrift, er det at den kan stoppe raskt og effektivt når man trykker inn bremsepedalen. Som alle andre komponenter i en bil, vil bremsene slites ned over tid – nærmere sagt bremseklossene og bremseskivene. Dette er slitedeler som må byttes ut etter en viss tid, der bremseklossene er det som må skiftes oftest. Disse skal normalt vare i 30 000 – 50 000 kilometer, mens bremseskivene kan klare seg både to og tre ganger så lenge.

Bruk og kjøremønster vil også ha stor innvirkning på hvor raskt de blir slitt ned, og det er derfor ingen eksakte svar på når slitedelene burde byttes. Tøffere kjøreforhold på vinteren, da spesielt med salt på veiene, kan føre til at bremsedeler ruster og vil trenge å skiftes ut oftere.

Bremsevæske til bil

Bremsevæske brukes i hydrauliske bremsesystemer i kjøretøy, som biler, lastebiler og motorsykler. Det er en essensiell del av bremsesystemet, da det overfører trykket fra bremsepedalen til bremsekaliperne eller bremsetromlene på hjulene, og dermed aktiverer bremsene. Bremsevæsken er vanligvis glykol- eller silikonbasert, og kan ha forskjellige viskositetsgrader (mostand mot bevegelse) og koketemperaturer avhengig av bremsesystemets spesifikasjoner og krav. Det er viktig å bruke riktig type bremsevæske, da feil type kan føre til redusert bremseeffekt og potensielt farlige situasjoner.

Bremsevæsken bør jevnlig skiftes ut, da den kan absorbere fuktighet over tid. Dette kan føre til korrosjon i bremsesystemet og redusert effektivitet. Bilprodusenten anbefaler når det er på tide å skifte bremsevæsken, vanligvis hvert andre år.

Det er også viktig å kontrollere nivået av bremsevæske i reservoaret regelmessig, da lavt nivå kan føre til redusert bremseeffekt og potensielt farlige situasjoner. Hvis bremsevæskenivået er lavt, kan det indikere at det er lekkasje i bremsesystemet – i de tilfellene bør det inspiseres av en kvalifisert fagperson.

Skivebremser og trommelbremser

Bremsene i en bil består av en fast del og en roterende del, der den roterende delen nesten alltid er laget av stål. I noen sportsbiler benyttes det også karbon. Moderne kjøretøy benytter seg av enten skivebremser eller trommelbremser, der skivebremser er det vanligste. Noen biler bruker også en kombinasjon av begge bremsetypene, og er utrustet med skivebremser både foran og bak, men også har trommelbremser på bakhjulene.

Skivebremser overfører store bremsekrefter raskere, og benytter seg også av luftkjøling, som gjør at de som oftest foretrekkes på moderne biler. Disse består av en roterende stålskive som er festet til hjulnavet, samt en fast bremseklo, kalt caliper. Denne holder bremseklossene på plass, og presser dem også mot en bremseskive ved hjelp av et stempel, som resulterer i at farten senkes. Caliperen er også en slitedel som etter hvert vil trenge å byttes ut for at bilens bremsesystem skal fungere optimalt. Hvis du merker at bilen din ikke bremser som den skal, kan det skyldes ujevn slitasje på bremseklossene forårsaket av dårlige calipere.

Komponentene i bremsesystemet

Bremsesystemet i bilen din består av mange komponenter, som kan deles inn i følgende: betjeningsinnretning, overføringsinnretning og bremseinnretning.

Betjeningsinnretningen er innretningen som aktiverer bremsingen, som pedalen eller håndbrekket, mens overføringsinnretningen er begrepet for den komponenten som sier ifra til bremsene at de må ut på jobb. Dette kan skje mekanisk, elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk. Bremseinnretningen er det som fysisk gjør at farten senkes, kalt et friksjonsbelegg.

Hele bremsesystemet er delt opp i en rekke andre deler, som bremseskiver, bremseslange, bremserør, bremseklosser, bremsecaliper, hovedsylinderen og bremsevæske. Noen av komponentene kan du sjekke og vedlikeholde selv, mens andre burde få tilsyn av kvalifiserte fagfolk. Bremsevæsken skal sørge for å overføre trykket i bremsesystemet, og bør byttes ut annethvert år.

For at bremsene i et kjøretøy skal fungere optimalt, og være forsvarlige til å sikre trygg kjøring, må alle komponentene i bremsesystemet samarbeide uten feil på et øyeblikks varsel. Ved reparasjon eller vedlikehold av bremser hos Vianor vil våre dyktige og erfarne fagfolk sjekke alle komponentene i din bils bremsesystem, på et godkjent bilverksted. Det inkluderer også tilstanden til slitedelene, som er de mest utsatte, for en vurdering om disse bør skiftes.

Når bør bremsene skiftes eller repareres

Du bør ikke vente for lenge med å sjekke bremsene på bilen din, da de er det viktigste sikkerhetsutstyret den har. Det er heller ikke alltid man merker at bremsene har blitt dårlige før man plutselig trenger dem.

Tenk på hvor og hvordan du kjører, og husk på at kjøring på norske vinterveier sliter ekstra mye på bremsene. Ofte kan godt vedlikehold være tilstrekkelig for å forlenge bremsesenes levetid, som ved å ta ut bremseklossene og rense og smøre delene. Hvis bremseklossene slites helt ned til metallet, kan det også bli nødvendig å bytte bremseskivene – dette blir ofte mer kostbart.

Det beste tipset for å forlenge levetiden til bremsene er å bruke dem riktig. Kjør forsiktig, jevnt og økonomisk, og unngå hyppige bråbremser. Derimot vil det være fordelaktig med en skikkelig bråbrems en gang i blant – les mer om hvordan du kan sjekke bremsene din selv.

Vi reparerer, vedlikeholder eller skifter dine bremser hos Vianor

Kom innom et av våre verksteder eller bestill time for en komplett kontroll av bremsesystemet på din bil. Vi kan både reparere eller hjelpe til med vedlikehold av bremsene, og tilbyr også salg av nye bremsedeler ved behov.

Bremsesystemet består av mange komponenter, og det er viktig at hele systemet drar i samme retning for optimalt resultat. Våre dyktige fagfolk med høy kompetanse ser på hele systemet samlet, som gir det beste og mest komplette resultatet. Vi vil også utføre andre utbedringer ved behov, slik at du trygt kan fortsette reisen.

God tur og trygg reise!