Sjekk fristen for din neste EU-kontroll her

Dine fordeler

  • EU-kontroll (PKK) blir utført hos et godkjent kontrollorgan som utfører kontrollen i henhold til lover og retningslinjer.
  • Du vil få med deg kopi av kontrollseddelen, slik at du har dokumentasjon på utført kontroll i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid.

Servicen inkluderer

  • EU-kontroll (PKK) ved vårt godkjente verksted.
  • Eventuelt kostnadsoverslag ved behov for reparasjoner.
  • Innsending av kontrollen til Statens Vegvesen.

Tilleggstjenester

  • Vindusviskerblad ved behov 

Pris kr 1355

Bestill tid for EU-kontroll! Legg tjenesten i handlekurven og book tid.

Mer om EU-kontroll / periodisk kjøretøykontroll

Målet med en EU-kontroll er å høyne trafikksikkerheten til alle som ferdes i trafikken, ved å påse en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. I 2019 kom det nye regler, slik at kontrollen av kjøretøy er lik i alle EU- og EØS-land, noe som gir bedre, likere og mer trafikksikre EU-kontroller. EU-kontrollen må utføres av godkjente kontrollører og verksteder, og de fleste av Vianors serviceverksteder er godkjente bilverksted og godkjente kontrollorgan.

Hva innebærer en EU-kontroll?

EU-kontrollen består av to deler; en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser, mens miljødelen innebærer måling av støy og avgasser. Når kontrollen er ferdig vil du motta en kontrollseddel med resultatet. Her vil du blant annet se registrert kilometerstand, neste frist og eventuelle feil og mangler. Får du mangler på EU-kontrollen av grad 2 eller 3 må du utbedre disse og fremvise bilen på en etterkontroll. Dersom du ikke har godkjent bilen innen fristen, vil Statens Vegvesen sende en begjæring om avskilting, og bilen har da kjøreforbud.

En EU-kontroll er ikke en fullstendig tilstandsrapport, så punkter som går på f.eks. driftssikkerhet og begynnende rustskader vil ikke avdekkes av en EU-kontroll. Ønsker du en grundigere sjekk av bilen, eller du skal kjøpe eller selge et kjøretøy, anbefaler vi deg å få utført en tilstandsrapport hos Vianor.

Nye kontrollfrister innført i 2019

Tidligere har det siste sifferet i registreringsnummeret på bilen din styrt når bilen skal inn på EU-kontroll, men slik er det ikke lenger. Nye biler registrert etter 8. februar 2019 med tillatt totalvekt under 3500 kilo, skal kontrolleres senest 2 år etter forrige kontroll, eller 4 år etter førstegangsregistrering. Dato for førstegangsregistrering finner du i bilens vognkort. For eldre biler skal man kontrollere bilen etter den fristen som gjelder i dag. Fra første EU-kontroll etter 8. februar 2019 gjelder to år fra kontrolldatoen.

Nytt er det også at man må få godkjent bilen før fristen. Før holdt det å ha bilen inne til kontroll innen fristen, men nå må altså bilen være godkjent innen fristen. Ta derfor høyde for at det kan avdekkes feil og mangler som må utbedres når du bestiller time, slik at disse kan utbedres før fristen.

Tyngre kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo samt taxier og ambulanser, skal på EU-kontroll senest 12 måneder etter førstegangsregistrering, deretter er kontrollen årlig. Dette gjelder ikke for personbiler opptil 7,5 tonn. Du kan sjekke når din neste frist er ovenfor.

Strengere krav til godkjenning

I 2019 kom det også strengere krav til personellet som skal gjennomføre kontrollene. Tidligere var det kun krav til virksomheten som utfører kontrollen, men i dag stilles det krav til personlig godkjenning og sertifisering av kontrollører og tekniske ledere. Endringene vil sikre like rutiner hos alle kontrollorganer, slik at bilene tilfredsstiller de kravene til miljø og sikkerhet som er satt. Det er EU som påkrever dette, og i Norge har Vegdirektoratet ansvaret for å påse at godkjenningene gjennomføres.

Også i 2015 innførte EU strengere regler, der antall sjekkpunkter i kontrollen økte fra 85 til ca 150. Dette har ført til at en EU-kontroll nå tar noe lengre tid å gjennomføre, da en rekke kontrollpunkter er delt opp og flere detaljer skal fylles ut på kontrollseddelen. Med disse regelendringene kom også krav til nytt og kostbart verkstedutstyr, og økte kostnader for kontrollorganene. Dette, i tillegg til kravet om personlig sertifisering av kontrollpersonell, har ført til at prisen på EU-kontroll har gått noe opp de siste årene. Les alt om EU-kontroll på vegvesen.no.

EU-kontroll pris, regler og frist

Som bileier er det ditt ansvar at bilen din EU-kontrolleres og godkjennes innen fristen. Du velger selv når du vil ta testen, så lenge kjøretøyet godkjennes i tid. EU-kontroll frist for din bil kan du sjekke ved å klikke på knappen ovenfor, og deretter skrive inn bilens registreringsnummer. Etter at bilen har vært på sin aller første EU-kontroll, som skjer senest fire år etter førstegangsregistrering, er en alternativ huskeregel at den skal på EU-kontroll-sjekk hvert andre år. De fleste venter gjerne til like før fristen er ute, men vær obs på å være ute i tide med å bestille time!

EU-kontroll pris hos Vianor koster for tiden 1190 kr. Dette er et komplett tilbud som inkluderer kontroll i vårt godkjente verksted, kostnadsoverslag ved behov for reparasjoner, samt innsending av kontrollen til Statens Vegvesen.

God tur videre!