Dine fordeler

  • Servicen inkluderer kontroll av bremsesystem og bremsevæske.
  • Vi kontrollerer tilstanden til alle slitedeler, slik som bremseklosser, bremseskiver og bremsevæske.
  • Utskifting av deler gjøres av fagfolk.

Kjøpes separat

  • Bremsedeler som bremseklosser-, skiver og væske
  • Arbeidet

Bremsevæsken er en vesentlig del av et fungerende bremsesystem, og bør skiftes annenhvert år. Hos Vianor foretas skiftet ifølge bilprodusentens spesifikasjoner.

Enkelte av Vianors serviceverksteder utfører kun salg og skifting av bremsedeler. Vianor bilverksted reparerer bremsesystemer. Du finner priser ved å kontakte din lokale avdeling. Se oversikt over våre serviceverksteder her.