Dine fordeler

  • EU-kontroll (PKK) blir utført hos et godkjent kontrollorgan som kan utføre kontrollen i henhold til lover og retningslinjer.
  • Du vil få med deg kopi av kontrollseddelen, slik at du har dokumentasjon på utført kontroll i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid.

Servicen inkluderer

  • EU-kontroll (PKK) ved vårt godkjente verksted.
  • Eventuelt kostnadsoverslag ved behov for reparasjoner.
  • Innsending av kontrollen til Statens Vegvesen.

Tilleggstjenester

  • Vindusviskerblad ved behov 

Sjekk fristen for din neste EU-kontroll her

Pris kr 1090

Bestill tid for EU-kontroll! Legg tjenesten i handlekurven og book tid.

Mer om EU-kontroll / periodisk kjøretøykontroll

Målet med en EU-kontroll er å høyne trafikksikkerheten til alle som ferdes i trafikken, ved å påse en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. I 2019 kom det nye regler, slik at kontrollen av kjøretøy er lik i alle EU- og EØS-land, noe som gir bedre, likere og mer trafikksikre EU-kontroller. EU-kontrollen må utføres av godkjente kontrollører og verksteder, og de fleste av Vianors serviceverksteder er godkjente bilverksted og godkjente kontrollorgan.

Hva innebærer en EU-kontroll?

EU-kontrollen består av to deler; en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser, mens miljødelen innebærer måling av støy og avgasser. Når kontrollen er ferdig vil du motta en kontrollseddel med resultatet. Her vil du blant annet se registrert kilometerstand, neste frist og eventuelle feil og mangler. Får du mangler på EU-kontrollen av grad 2 eller 3 må du utbedre disse og fremvise bilen på en etterkontroll. Dersom du ikke har godkjent bilen innen fristen, vil Statens Vegvesen sende en begjæring om avskilting, og bilen har da kjøreforbud.

En EU-kontroll er ikke en fullstendig tilstandsrapport, så punkter som går på f. eks. driftssikkerhet og begynnende rustskader vil ikke avdekkes av en EU-kontroll. Ønsker du en mer inngående sjekk av bilen, eller du skal kjøpe eller selge et kjøretøy, anbefaler vi deg å få utført en tilstandsrapport hos Vianor.

Nye kontrollfrister innført i 2019

Tidligere har det siste sifferet i registreringsnummeret på bilen din styrt når bilen skal inn på EU-kontroll, men slik er det ikke lenger. Nye biler registrert etter 8. februar 2019 med tillatt totalvekt under 3500 kilo, skal kontrolleres senest 2 år etter forrige kontroll, eller 4 år etter førstegangsregistrering. Dato for førstegangsregistrering finner du i bilens vognkort. For eldre biler skal man kontrollere bilen etter den fristen som gjelder i dag. Fra første EU-kontroll etter 8. februar 2019 gjelder to år fra kontrolldatoen. 

Tyngre kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo samt taxier og ambulanser, skal på EU-kontroll senest 12 måneder etter førstegangsregistrering, deretter er kontrollen årlig. Dette gjelder ikke for personbiler opptil 7,5 tonn. Du kan sjekke når din neste frist er ovenfor.

Strengere krav til godkjenning

I 2019 kom det også strengere krav til personellet som skal gjennomføre kontrollene. Tidligere var det kun krav til virksomheten som utfører kontrollen, men i dag stilles det krav til personlig godkjenning og sertifisering av kontrollører og tekniske ledere. Endringene vil sikre like rutiner hos alle kontrollorganer, slik at bilene tilfredsstiller de kravene til miljø og sikkerhet som er satt. Det er EU som påkrever dette, og i Norge har Vegdirektoratet ansvaret for å påse at godkjenningene gjennomføres.

Også i 2015 innførte EU strengere regler, der antall sjekkpunkter i kontrollen økte fra 85 til ca 150. Dette har ført til at en EU-kontroll nå tar noe lengre tid å gjennomføre, da en rekke kontrollpunkter er delt opp og flere detaljer skal fylles ut på kontrollseddelen. Med disse regelendringene kom også krav til nytt og kostbart verkstedutstyr, og økte kostnader for kontrollorganene. Dette, i tillegg til kravet om personlig sertifisering av kontrollpersonell, har ført til at prisen på EU-kontroll har gått noe opp de siste årene. Les alt om EU-kontroll på vegvesen.no.