Giti garanti ved uforutsette skader 

Giti-garantien gir deg trygghet ved kjøp av dekk. Den gjelder hvis lastebil- eller bussdekket, under normal bruk, ved et uhell blir skadet uten å kunne repareres. Garantien gjelder i et år fra kjøpsdato.

Giti-garanti

Alle nye Giti lastebil- og bussdekk som kjøpes hos et Vianor servicesenter er inkludert i garantiprogrammet. Giti-garantien gir deg erstatning hvis ditt Giti lastebil- eller bussdekk ved et uhell blir skadet ved normal bruk, slik at det ikke kan brukes. Erstatningen gjelder for dekk der ikke mer enn halvparten (50%) av dekkmønsteret er slitt. Erstatningsverdien på det nye dekket bestemmes av slitasjen på det ødelagte dekket. Garantien gjelder i et (1) år fra kjøpsdato.

Hva gjør du hvis dekket skades?

Hvis dekket skades, må du ta kontakt med ditt nærmeste Vianor servicesenter for å få skiftet dekket. Dekket vil bli skiftet hos ditt selskap for senere refusjon. Giti-garantien bekreftes, om nødvendig, med en Vianor kjøpskvittering eller faktura.

Erstatningsbeløpet for et nytt dekk bestemmes av slitasjen på det ødelagte dekket..


Erstatningsbeløpet


Hva dekker Giti-garantien?

Giti-garantien erstatter kun dekk kjøpt hos et Vianor servicesenter*, og det ødelagte dekket eies av den opprinnelige kjøperen. Dekket må være montert på kjøretøyet på ulykkestidspunktet. Garantien erstatter et riktig brukt dekk som ved et uhell blir ødelagt på grunn av for eksempel en ytre påvirkning. Erstatningen gjelder for dekk med minst 50% gjenværende dekkmønster sammenlignet med et nytt, tilsvarende Giti-dekk.

*Gjelder ikke for Giti lastebil- og bussdekk kjøpt hos et Vianor Partner servicesenter.

Hva dekker ikke skadegarantien?

Garantien omfatter ikke indirekte kostnader, slik som monteringsarbeid, frakt, reparasjoner og tapte inntekter. Garantien omfatter heller ikke skader forårsaket av hærverk, feil på kjøretøy, brann, trafikkuhell, uforsiktighet eller annen lignende årsak.

Giti lastebil- og bussdekk

Sjekk ut Gits utvalg av lastebil- og bussdekk og bestill enkelt fra eVianor