Suomen Satamatekniikka Ltd. - Partnerskap gjennom utmerket service

Suomen Satamatekniikka Ltd. eier og opprettholder en flåte på ca. 350 ulike havnekjøretøy, fra små gaffeltrucker til store mobile kraner. De har utstyr på tre kommersielle havner i Finland: Kotka, Hamina og Helsing. De 44 portaltruckene danner flåtens ryggrad. Vianor leverer dekk til hele flåten i alle tre havnene.

Suomen Satamatekniikka bestiller rundt 400 dekk fra Vianor hvert år. I tillegg til dette leverer Vianor piggings- og regummieringstjenester for å oppfylle kundens behov. Fra kundens perspektiv er det svært viktig at én partner kan levere alle de ulike dekktypene de trenger, enten de er små, solide gummidekk eller de største tilgjengelige størrelsene. I tillegg til dekkene sørger Vianor for dekkinspeksjoner og -reparasjoner. I dag håndteres monteringen fortsatt av kunden selv. Men Antti Sipola, Executive Foreman ved Suomen Satamatekniikka, kan se for seg en tid der dekkskifte også er dekkleverandørens ansvar.

Service og kunnskap

Vianor ble Suomen Satamatekniikkas dekkpartner gjennom oppkjøp. Vianor kjøpte ut det mindre selskapet som på det tidspunktet var kundens dekkpartner, noe som gjorde dem bekymret med tanke på tjenestenivået de var vant til på havnelokasjonene. Bekymringene er nå tilsidesatt, og kunden svært fornøyd med Vianors fleksibilitet, kunnskap og spesielt selskapets kultur for å ivareta kundens interesse. Alt dette har blant annet å gjøre med at service er veldig sterkt knyttet til de tildelte kontaktpersonene kunden har jevnlig kontakt med. Deres forståelse av kundens virksomhet, behov og krav gjør at Vianor kan yte forutsigbare og proaktive verdiøkende tjenester. Et slikt eksempel er at Vianor på forhånd kjøper og lagrer spesifikke dekk på sitt eget lager, når prisen er optimal eller i påvente av problemer med tilgjengelighet.

«Noen vil påstå at vi rett og slett kjøper dekk, men slik vi ser det, kjøper vi en flott service.»
Antti Sipola, Executive Foreman ved Suomen Satamatekniikka Ltd.

En omfattende serviceavtale basert på tillit og åpen kommunikasjon er nøkkelen til et vellykket samarbeid. Sammen med ansatte som er ekstremt profesjonelle og proaktive i å skape merverdi i dekkrelaterte saker, har vi grunnlaget for et sterkt, bærekraftig samarbeid mellom de to partene. «Vianor leverer ikke bare dekkene vi trenger. De utvikler også kontinuerlig sine operasjoner og verktøy for å bedre kunne møte våre behov», poengterer Antti Sipola.

Prisen er riktig

All denne dedikerte servicen og ekspertisen kan gjøres kostnadseffektivt. Etter å ha tatt bedriftenes historie med i betraktningen, og den økte fleksibiliteten dette bringer til tjenesten, må også prisene være fornuftige. Prisene ble funnet å være konkurransedyktige sammenlignet med konkurrerende tjenesteleverandører, og samarbeidet fortsetter. Vianors ansatte vil fortsatt være et kjent syn på de ulike havnelokasjonene, og kanskje på et senere tidspunkt vil en større del av dekkskiftet komme vår vei.  

Foreløpig fortsetter samarbeidet som vanlig, men Sipola forventer et uunngåelig skifte mot dekkleasing-modellen, som blir stadig mer populær over hele Europa. I stedet for å binde kapital i forbruksvarer som dekk, kan de leases ut basert på en avgift som kommer av ytelse per time. Men selv om denne modellen kan gi virksomheter et nytt nivå av forutsigbarhet, har Suomen Satamatekniikka foreløpig ingen planer om det.

Flere referanser

Slitesterke lastebildekk med riktig forhold mellom pris og kvalitet

Kontinuerlig dialog for å forbedre kostnads- og arbeidseffektiviteten

Bedre- Lastekapasitet og grep med MAXAM jordbruksdekk

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Sammen finner vi en løsning som dekker ditt behov.