Hengerhjul

GSR225

GSR225 COMBI ROAD er den nye generasjonens toppresterende lastebil- og trailerdekk for kjøring både regionalt og i hele landet