I en situasjon som krever bråbremsing, påvirkes bilens stopplengde av en rekke faktorer, og mange av disse kan kontrolleres av føreren. Dekkene er en av de viktigste faktorene.

Vinterdekk som er i god stand og egnet for kjøreforholdene, kan redusere bremselengden og til og med hindre ulykker. Slitte dekk gjør det vanskelig å styre bilen, spesielt under glatte forhold. De klarer heller ikke å fjerne snø og slaps mellom dekket og veien, noe som gjør det lettere å miste veigrepet.  

For høy fart og feil kjørestil er også risikofaktorer på vinterføre. En huskeregel er at når farten dobles, firedobles bremselengden. Det kan også være mindre og større dyr i veibanen, så en aktsom kjørestil kan hjelpe deg med å unngå kollisjoner. Med riktig sikkerhetsavstand og en fart som er tilpasset forholdene vil du få mer tid til å reagere i nødsituasjoner.  

Enkle tips for å redusere bremselengden  

Du kan påvirke bremselengden på mange måter:  

 • Hold riktig sikkerhetsavstand. Du får tid til å reagere på uventede situasjoner når du holder riktig avstand til bilen foran.  
 • Observer og forutse. Farlige situasjoner kommer uanmeldt, så vær årvåken i trafikken.  
 • Fokuser på kjøringen. Hvis du bruker mobilen eller betjener bilinformasjonssystemet når du kjører, reduserer dette evnen til å fokusere på kjøringen betydelig.  
 • Ikke kjør når du er trøtt. Kjøring i trøtt tilstand påvirker reaksjonstiden og reduserer evnen til å reagere i nødsituasjoner. 
 • Hold fartsgrensen. Fartsgrensen bidrar til å holde veien trygg for alle.  
 • Tilpass farten etter forholdene. Bremselengden til bilen er betydelig kortere på tørre veier enn på våte og snødekte veier. Tilpass farten etter værforholdene. 

Du kan unngå trafikkulykker ved å velge riktig type vinterdekk  

En bil som kjører i 90 km/t, beveger seg 25 meter i sekundet. Hvis føreren har fokus på andre ting enn trafikkbildet, er det mye som kan skje på et brøkdels sekund. Selv om sikkerhetssystemene i bilene har bidratt til økt trafikksikkerhet, spiller premium-dekk i god stand en avgjørende rolle under bremsemanøvere. Ved å bruke sikre dekk kan du unngå alvorlige ulykker.  

Dekkmønsteret slites etter hvert som dekket brukes, noe som gir dårligere veigrep. Du kan sjekke dekkslitasjen ved å måle mønsterdybden. Ifølge veitrafikkloven skal mønsterdybden være minst 3 mm for vinterdekk og 1,6 mm for sommerdekk. Av sikkerhetsårsaker anbefaler man imidlertid at mønsterdybden for vinterdekk er minst 4 mm. 

Tips for nødsituasjoner og trafikkulykker: 

 • Sikre løse gjenstander i bilen slik at de ikke flyr forover og treffer føreren eller passasjerene under bråbremsing.  
 • Sørg for at frontlysene er rene, og at de virker og er riktig justert 
 • Utfør en prøvebremsing på et trygt sted uten trafikk.   
 • Oppbevar en varseltrekant og en refleksvest i bilen i tilfelle ulykke. 
 • Prøv å holde deg i ditt eget kjørefelt i bremsesituasjoner.  
 • Advar møtende biler om potensiell fare ved å blinke med lysene.  
 • Varsle umiddelbart om en ulykke ved å ringe nødnummeret.  

 
Sikre vinterdekk av høy kvalitet fra Vianor 

Vianor tilbyr et stort utvalg sikre vinterdekk og omfattende bilservicetjenester. Du kan bruke vår dekksøketjeneste til å finne egnede dekk til din bil. Våre medarbeidere hjelper deg gjerne med å velge de riktige dekkene. Du finner enkelt din nærmeste Vianor-forhandler på nettet.  

På tide med nye dekk?

Bruk vår dekkvelger for å finne de riktige dekkene til din bil etter registreringsnummer, bilmodell eller dekkstørrelse.

Finn dekk

Kontakt din nærmeste Vianor avdeling

Finn nærmeste Vianor verksted