Riktig oppbevaring av dekk

varastointi.jpgOm du oppbevarer dekkene på riktig måte, forlenges levetiden.

 1. Temperatur
  Temperaturen i oppbevaringsrommet bør være lavere enn +25 C. Helst skal temperaturen ligge under +15 C og det skal være mørkt. Dersom det er varmere enn +25 C eller kaldere enn 0 C kan gummiens egenskaper forandres, noe som vil forkorte dekkets levetid. Oppbevaring i svale forhold bevarer best gummiproduktets egenskaper.
 2. Fukt
  Alfor fuktige lagringsforhold bør unngåes. Fuktigheten i oppbevaringsrommet skal ikke være så høy at det kommer vann på dekkene. Dekkene bør heller ikke oppbevares slik at de eksponeres direkte for regn eller vann.
 3. Lys
  Dekkene bør beskyttes mot lyset, spesielt direkte sollys og lys fra sterke lamper som har høyt UV- innhold.
 4. Syre og ozon
  Ozongass har en sterk negativ påvirkning på dekk. I oppbevaringsrommet for dekk bør det ikke finnes apparater som avgir ozon. Eksempel på slike apparater er fluor- eller kvikksølvlamper, el-apparater med høyspenning, el-motorer eller andre el-apparater som kan forårsake gnister eller utladning.
 5. Fysisk ytre belastninger
  Dersom det er mulig bør dekkene oppbevares slik at de ikke er utsatt for spenninger, press eller vridninger. Kraftige deformeringer under en langvarig oppbevaring kan føre til skader når dekkene tas i bruk og belastes normalt.
 6. Løsningsmiddel, oljer, smøremiddel og varmekilder
  Dekkene bør ikke komme i kontakt med løsningsmiddel, olje eller smøremiddel. Dekkene må beskyttes mot kraftige lyskilder og sveisegnister.