● Hva er et partikkelfilter?

● Symptomer på et tett partikkelfilter

● Hvorfor tettes partikkelfilteret?

● Hva bør man gjøre med et tett partikkelfilter?

● Få rask og profesjonell hjelp hos Vianor

Hva er et partikkelfilter?

Et partikkelfilter, også kalt et dieselpartikkelfilter (DPF), er en enhet som finnes i eksossystemet på dieselbiler. Filterets primære funksjon er å redusere mengden av sot og partikler som slippes ut i atmosfæren. Dette gjøres ved å fange opp og fysisk lagre eksospartiklene som ellers ville sluppet ut som skadelig luftforurensning.

Partikkelfilteret skal i utgangspunktet være selvrensende, ved at de oppsamlede partiklene brennes opp mens man kjører. Som med de fleste typer filtre kan det imidlertid bli tett, og i verste fall lede til motorhavari.

Hva er symptomene på et tett partikkelfilter?

Vanlige tegn på et tett partikkelfilter inkluderer en merkbar reduksjon i motorens ytelse og akselerasjon. Kjøretøyet kan føles tregere og mindre responsiv enn normalt. Det kan også føre til økt drivstofforbruk, ettersom motoren må arbeide hardere for å oppnå normal effektivitet under belastningen av et blokkert filter.

Moderne biler er også utstyrt med en varsellampe på dashbordet som lyser for å varsle føreren om problemer med eksossystemet, inkludert partikkelfilteret. I noen tilfeller kan bilen gå i et slags nødmodus for å forhindre ytterligere skade, som begrenser motorytelsen. Når problemet oppstår, er det avgjørende at man handler raskt for å forhindre mer omfattende skade på motoren.

Symptomer på et tett partikkelfilter kan være følgende:

● Redusert motorprestasjon: Motoren kan føles mindre responsiv, spesielt under akselerasjon.

● Økt drivstofforbruk: Når filteret er tett må motoren jobbe hardere, som kan øke drivstofforbruket.

● Varsellampe på dashbordet: De fleste biler vil vise en varsellampe som indikerer at det er et problem med partikkelfilteret.

● Problemer med å starte bilen: I alvorlige tilfeller kan et fullstendig tett filter føre til at bilen er vanskelig å starte eller ikke starter i det hele tatt.

Hvorfor tettes partikkelfilteret?

For å unngå at filteret blir fullt, går det gjennom en prosess kalt regenerering. Det vil si at de akkumulerte partiklene brennes opp og omdannes til mindre skadelige gasser. For at denne prosessen skal fungere effektivt, må eksostemperaturen være høy. Det gjøres ved at man kjører over lengre avstander i høy hastighet, eller med mye last.

Et tett partikkelfilter skyldes først og fremst korte kjøreturer med mye stopp, der motoren ikke rekker å bli skikkelig varm. Dette problemet forverres i kalde klima fordi bilen ofte ikke når høye nok driftstemperaturer til å utløse regenerering under normale kjøreforhold, spesielt på korte turer.

Aldring og slitasje av filteret kan også spille en rolle, ved at det blir mindre effektivt over tid. Det kan også dreie seg om feil i motorstyringen, der defekte injektorer leder til økt sotproduksjon.

Hva bør man gjøre med et tett partikkelfilter?

Løsningen for å rense et tett partikkelfilter er å kjøre en lengre tur i høy hastighet, gjerne med mye last. Kjøring ved høyere hastigheter over lengre perioder hjelper filteret med å nå temperaturer som er nødvendige for regenerering, slik at de oppsamlede partiklene forbrennes.

Hvis filteret har nådd et punkt der det ikke lenger kan renses automatisk, kan det være nødvendig med manuell rens eller utskiftning av hele filteret. Dette kan gjøres hos et bilverksted, som har spesialisert diagnoseutstyr for denne typen arbeid. I noen tilfeller vil det være mulig å utføre en renseprosess av filteret, men ikke alle biler har denne muligheten.

Få hjelp med tett partikkelfilter hos Vianor

For å forebygge tetting av partikkelfilteret er det viktig med regelmessig vedlikehold av kjøretøyet, samt å regelmessig kjøre over lengre strekker ved høyere hastigheter. For eiere av biler med dieselmotorer er det fordelaktig å foreta oljeskift i tråd med produsentens anbefalinger.

Hvis filteret har tettet seg til et punkt der det ikke lenger er i stand til å rense seg selv, kan det være nødvendig å søke profesjonell hjelp. Hos Vianor utfører vi bilservice av høy kvalitet i trygge omgivelser, der våre mekanikere raskt kan identifisere årsaken til tettingen og den beste løsningen for ditt kjøretøy.

Besøk ditt nærmeste Vianor-verksted for å få hjelp med et tett partikkelfilter og en rekke andre bil- og dekkrelaterte utfordringer, eller bestill time enkelt online.

Våre serviceverksteder

Tid for sjekk av bilen?

Hos Vianor tar vi vare på hele bilen. Her finner du våre bilverkstedstjenester.

Bilservice