Hva er sikkerhetsavstand?

Sikkerhetsavstand i trafikken refererer til lengden som skal være mellom bilen din og bilen foran deg på veien. Det er viktig å merke seg at sikkerhetsavstanden ikke er en fast størrelse, men heller en variabel som vil endre seg avhengig av hastigheten du kjører i, veiforholdene og været. 

Som en generell tommelfingerregel anbefales det at du skal holde minst tre sekunders avstand mellom deg og bilen foran, men det er like viktig å vurdere sikt, veigrep og kjøreforhold.

Sikkerhetsavstand i bil er et velkjent begrep som de fleste kjenner godt til – allikevel er det mange sjåfører som ligger altfor nært bilen foran, og ikke vil ha mulighet til å reagere ved en bråbrems eller plutselig endring i veibanen. Det kan føre til farlige situasjoner og i verste fall kollisjoner, samtidig som det er ulovlig. Hvis man blir tatt, vanker det både høye bøter og prikker på førerkortet.

Ved gjentatte overtredelser risikerer man også inndragning av førerkortet. Merk at reaksjonene fra lovens lange arm kan skjerpes hvis det er dårlig sikt, man kjører i regn eller snø, eller har dårlige dekk.

Hvordan beregne sikkerhetsavstand i bil

Beregning av sikkerhetsavstand i trafikken er enkel og kan gjøres uten noen form for verktøy eller instrument. Bruk 3 sekunders-regelen for å beregne tilstrekkelig avstand mellom deg og bilen foran deg ved normal kjøring med god sikt:

 1. Velg et punkt langs veien mens du kjører, som for eksempel et tre, et skilt, eller en lyktestolpe.
 2. Når bilen foran deg passerer punktet, begynner du å telle.
 3. Man bruker omtrent tre sekunder på å telle høyt: tusen-og-en, tusen-og-to, tusen-og-tre i normalt tempo.
 4. Hvis du avslutter tellingen i det du selv passerer det utvalgte punktet, har du riktig avstand til bilen foran.

Hvis du når punktet før du teller til tre, betyr det at du kjører for nær bilen foran deg, og du bør øke avstanden mellom bilene. Hvis du når punktet etter at du har telt til tre, kan du eventuelt redusere avstanden.

Avstand, bremselengde og stopplengde

Hvor lang tid bilen bruker på å stoppe, påvirkes av flere faktorer. Bremselengde viser til hvor langt kjøretøyet forflytter seg fra bremsen blir tråkket ned, til det står helt stille. Stopplengden tar også høyde for sjåførens reaksjonstid, som beregnes til cirka ett sekund i gjennomsnitt – reaksjonstiden kan imidlertid variere mye.

Eksempler på avstand:

 • 1 sekund i 80 km/t tilsvarer drøyt 22 meter.
 • 3 sekunder i 80 km/t tilsvarer drøyt 66 meter.

Eksempler på stopplengde:

 • En personbil som kjører i 80 km/t på tørr asfalt har en stopplengde på omkring 54 meter.
 • En personbil som kjører i 80 km/t på våt asfalt har en stopplengde på omkring 88 meter.

Gode kvalitetsdekk har kortere bremselengde enn dekk av lavere kvalitet. Det er også viktig at dekkene er i god stand og ikke er for slitte, samt at de har tilstrekkelig mønster og mønsterdybde.

Hva påvirker sikkerhetsavstanden?

Det finnes flere faktorer som kan påvirke sikkerhetsavstanden du bør opprettholde mens du er ute og kjører. Noen av disse faktorene inkluderer:

 • Hvor fort man kjører. Høyere hastighet betyr at det vil ta lengre tid før bilen har kommet til en full stans.
 • Kjøreforholdene. Hvis veien er våt eller glatt vil det ta lengre tid å stoppe kjøretøyet, og det kan være lurt å vurdere en økt sikkerhetsavstand.
 • Værforholdene. Hvis det er dårlig sikt på grunn av tåke, snø, regn eller hagl bør man vurdere å øke sikkerhetsavstanden betraktelig.
 • Dekkenes og kjøretøyets tilstand. Slitte bremser eller dekk øker bremselengden, og man bør ta høyde for utstyrets begrensninger. Nyere dekk av høy kvalitet gir det beste veigrepet.
 • Sjåførens tilstand. Hvis man er trøtt og sliten, eller på andre måter er påvirket av substanser, vil det påvirke hvor raskt man er i stand til å reagere når det skjer noe uforventet.
 • Mye trafikk. Ved tett trafikk bør man være ekstra oppmerksom på avstanden mellom seg selv og andre bilister.

Opprettholde en god avstand

Å opprettholde tilstrekkelig avstand mellom deg selv og bilen foran er den enkleste og mest effektive måten å forbedre trafikksikkerheten på. Som sjåfør er det ditt ansvar å sørge for at du har tilstrekkelig sikkerhetsavstand når du kjører, og at du tilpasser avstanden basert på farten du kjører i, veiforholdene og været.

Noen generelle råd for å opprettholde en trygg avstand i trafikken er som følger:

 • Hold øye med trafikken foran deg og vær oppmerksom på endringer i trafikkbildet.
 • Hold en jevn hastighet og unngå bråbremsing og kraftig akselerering.
 • Hold deg i riktig kjørefelt og unngå å bytte felt om det ikke er nødvendig.
 • Unngå distraksjoner som å bruke mobiltelefonen eller spise mens du kjører.
 • Tilpass sikkerhetsavstanden basert på farten, føret, veien og været.
 • Vær forberedt på uforutsette situasjoner og ha en plan for hvordan du skal reagere hvis det oppstår en farlig situasjon.

God tur og trygg reise!

Kjøp dine nye dekk hos Vianor!

På tide med nye dekk?

Her kan du enkelt finne riktige dekk til bilen din vha. registreringsnummer, bilmodell eller dekkstørrelse.

Finn dekk